Ny undersökning: Stort förtroende för revisions- & redovisningsbranschen

Starkt förtroende för revisions- och redovisningsbranschen

Förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt starkt och har dessutom ökat under det senaste året, visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av FAR.

 

Förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen ökar

FAR, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, genomför kontinuerligt undersökningar för att ta reda på hur förtroendet gentemot branschen ser ut. I den senaste förtroendemätningen, som gjordes i maj 2021, deltog 300 företagsledare, 100 riksdagsledamöter och ordföranden i kommunstyrelser samt 1000 privatpersoner.

Resultatet visar att förtroendet bland företagsledare och politiker är högt, medan allmänheten har svårare att bedöma sitt förtroende för branschen.

– Det höga förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen bland politiker och företagsledare står sig på en hög nivå. Bland företagsledare ökar också förtroendet från redan otroligt höga värden. 94 procent av företagsledarna svarar att man har stort förtroende för branschen. Bland politikerna är det 95 procent som har stort förtroende, säger Erik Lundbom på Kantar Sifo.

Han fortsätter:

– Den svenska allmänheten har svårt att bedöma sitt förtroende för branschen, men den positiva utvecklingen med ökat förtroende står sig.

 

Hög kompetens inom branschen

Det finns många faktorer som kan ha bidragit till de höga siffrorna i FAR:s senaste förtroendemätning av revisions- och redovisningsbranschen. Karin Apelman, generalsekreterare och VD för FAR, tror däremot att byråernas och konsulternas höga kompetens varit en stark bidragande orsak.

– Det är med stolthet jag kan konstatera att vår bransch och FAR:s medlemmar åtnjuter ett stort förtroende hos näringsliv och samhälle. Att vi har stärkt vårt förtroende de senaste åren tror jag delvis beror på att vår kunskap och kompetens har betytt mycket i att ta Sverige igenom pandemin.

 

Digitaliseringen underlättar arbetet

Många aktörer inom revisions- och redovisningsbranschen vittnar om att coronapandemin har medfört att de gått över till ett mer digitalt arbetssätt.

– Pandemin har påskyndat digitaliseringen i vår bransch, det är tydligt, säger Linda Asplund, byråchef på Norengs Redovisning i Gävle. Många som skjutit digitaliseringen framför sig har nu fått rivstarta – det gäller både byråerna och deras kunder.

Blikk, som utvecklat ett byråstöd särskilt skräddarsytt för de utmaningar som finns inom revisions- och redovisningsbranschen, är övertygade om att digitaliseringen har underlättat och förbättrat byråernas arbete. Något som kan vara en bidragande orsak till branschens stärkta förtroende.

– Vi hade i flera år sett allt större efterfrågan från byråer som söker digitala verktyg – både för att effektivisera sin egen administration och underlätta samarbetet med kunderna. Genom att digitalisera sina arbetssätt får byråerna inte bara total kontroll över verksamheten. Det frigör också mer tid för rådgivning och fördjupade kundsamarbeten, säger Mikael Gramer, produktansvarig på Blikk.

Källa: https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2021/oktober/starkt-fortroende-for-revisions–och-radgivningsbranschen/

Upptäck fördelarna med Blikk!

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

Ny studie: Hög kundnöjdhet inom redovisningsbranschen

Kunderna är mycket nöjda med sina leverantörer inom redovisningsbranschen, enligt SKI. Men vilka är egentligen framgångsfaktorerna bakom detta?

Norengs

BLOGG

Effekt av pandemin: Ökat tryck på redovisningsbranschen

Under 2020 startade rekordmånga nya redovisningsbyråer i Sverige. En annan trend är att allt fler företag efterfrågar digital redovisning och rådgivning.

Webbinarier

BLOGG

9 tips för att hitta nya kunder till din redovisningsbyrå

Tack vare dagens digitala kanaler finns det fler möjligheter än någonsin tidigare att attrahera nya kunder till din byrå.

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
JDG revision
Elite Accounting
Mero Rekrytering