Starta aktiebolag – En komplett checklista

Starta aktiebolag

Var tredje svensk drömmer om att starta eget företag. Men hur förverkligar man egentligen företagardrömmen? Här berättar vi mer om hur du startar ditt eget aktiebolag, från idé till registrerat AB!

 

Populäraste bolagsformen

Under de senaste åren har drömmen om ett eget företag vuxit sig allt starkare hos svenskarna. Så mycket som var tredje svensk vill starta eget, enligt en undersökning, och bland de yngre är drömmen ännu starkare. Mellan åldrarna 18–29 vill mer än hälften starta sitt eget företag.

Bland de som väljer att förverkliga företagsdrömmen är aktiebolag, även förkortat AB, ett populärt val. Ja, det är faktiskt den populäraste bolagsformen i Sverige, visar statistik som Ekonomifakta sammanställt från Tillväxtanalys.

 

Fördelar med aktiebolag

Att fler än hälften av alla företag som startas är aktiebolag kan inte vara en slump. Så, vilka är fördelarna med denna bolagsform? Här har vi samlat några goda anledningar att starta ett AB:

 

Begränsat ansvar

En av de främsta fördelarna med ett aktiebolag är att det klassas som en egen juridisk person, vilket i korta drag innebär att företaget kan äga tillgångar, ingå avtal och dra på sig skulder. Som ägare av ett aktiebolag har du således inget personligt ansvar för det som sker i företaget.

Skulle det exempelvis vara så att ditt bolag drar på sig skulder och tvingas gå i konkurs, påverkas inte din privatekonomi. Du kommer däremot inte att få tillbaka det aktiekapital som du satte in i samband med att företaget startades.

 

Ekonomiska fördelar

Att driva ett aktiebolag medför även ekonomiska fördelar. Utöver lön har du nämligen möjlighet att göra utdelningar. Om ditt företag har större intäkter än kostnader, och genererar ett överskott, kan detta plockas ut via en utdelning. Fördelen med detta är att utdelningen beskattas lägre, med 20 procent, till skillnad från lönen som kan beskattas med upp till 55 procent.

Hur stor utdelning du kan göra beror på hur mycket lön du betalat ut till dig själv och eventuella anställda, vilket är en del av det så kallade 3:12-regelverket.

 

Starta bolag med andra

Ett aktiebolag kan ägas och drivas av en eller flera personer. Denna bolagsform är således ett bra val om du vill starta företag tillsammans med andra. Även om det är möjligt att dela ägandet i andra företagsformer är det enklast i ett aktiebolag.

 

Tryggare att anställa

Även om du inte planerar att starta ditt bolag med någon annan kan aktiebolaget ge ökad trygghet när, eller snarare om, du anställer någon. Detta eftersom företaget, som bekant, agerar juridisk person och du inte utsätter din privatekonomi för risk.

 

Möjlighet till kapitalanskaffning

Det är inte ovanligt att företagare når en punkt där man väljer att ta in nytt kapital och nya ägare, exempelvis för att kunna accelerera tillväxttakten eller stärka balansräkningen. Att man säljer sitt innehav i bolaget och gör en så kallad exit är också vanligt. Oavsett vilket möjliggör aktiebolaget en smidigare kapitalanskaffning, då aktier enkelt kan emitteras eller överlåtas.

 

Vad krävs för att starta ett AB?

Som du säkerligen märkt finns det många fördelar med att starta ett aktiebolag. Men vilka är egentligen kraven för att få registrera ett AB? Kortfattat kan man säga att följande saker krävs:

 • Stiftelseurkund och bolagsordning
 • Ett aktiekapital om minst 25 000 kronor
 • En verklig huvudman
 • Att du är minst 18 år (för att vara ensam stiftare eller ledamot)

Vänligen notera att kraven kan förändras med tiden. Det är därför av största vikt att du kontrollerar vilka regler som gäller vid det aktuella tillfället som du ska starta din verksamhet!

 

Registrera aktiebolag steg-för-steg

Trots att kraven för att starta ett aktiebolag är förhållandevis få, är registreringsprocessen desto mer omfattande:

 

Upprätta en stiftelseurkund

Det allra första du måste göra är att upprätta en så kallad stiftelseurkund, vilket är ett dokument som visar att du beslutat att starta ett aktiebolag. Dokumentet ska skickas in till Bolagsverket och måste innehålla följande uppgifter:

 • Datum för stiftandet
 • Hur mycket som ska betalas för varje aktie
 • Antalet aktier som varje stiftare tecknar
 • Namn, adress och personnummer på de personer som ska sitta i företagets styrelse
 • Förslag på företagsnamn
 • Hur eventuell överkurs ska fördelas, vilket innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet
 • Att aktierna kan betalas med apportegendom vid behov, vilket innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom istället för pengar
 • Underskrift från samtliga stiftare

På Bolagsverkets webbplats kan du läsa mer om stiftelseurkund och ta del av färdiga mallar som underlättar registreringen.

 

Gör en bolagsordning

I samband med att du skickar in stiftelseurkunden ska du också bifoga företagets bolagsordning, vilket bäst kan beskrivas som företagets regler. Bolagsordningen måste innehålla följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Styrelsens säte
 • Beskrivning av företagets verksamhet
 • Det registrerade aktiekapitalet
 • Antalet aktier
 • Antalet styrelseledamöter
 • Antalet revisorer, alternativt uppgift om att företaget inte ska ha någon revisor
 • Hur kallelsen till den årliga bolagsstämman ska göras
 • Vilket räkenskapsår företaget har

 

Betala in aktiekapitalet

Som tidigare nämnts krävs det ett kapital om minst 25 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Dessa pengar ska betalas in på företagets bankkonto, vartefter du erhåller ett bankintyg. Intyget ska sedan skickas till Bolagsverket tillsammans med stiftelseurkunden och bolagsordningen.

 

Registrera företaget hos Bolagsverket

Nästa steg är att skicka in en anmälan om att registrera ditt AB till Bolagsverket. Anmälan kan göras online och måste innehålla följande uppgifter:

 • Namnförslag
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Vilka som ska vara styrelseledamöter och suppleanter
 • Eventuell revisor
 • Antalet aktier som varje aktieägare ska ha
 • Priset på aktierna
 • Räkenskapsperiod
 • Vilka som är aktieägare
 • Adress
 • Kontaktuppgifter
 • Bankintyg som styrker att aktiekapitalet är inbetalt

 

Anmäl verklig huvudman

När din anmälan har hanterats och godkänts är du tvungen att anmäla verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats. Med verklig huvudman avses den eller de personer som äger merparten av aktierna. Förenklat är den som äger mer än 25% av aktierna i ett bolag verklig huvudman.

 

Ansök om F-skatt och registrera för moms

Efter att registreringen har godkänts måste du även skicka in en ansökan om godkännande för F-skatt samt registrera om företaget ska betala moms. Använder du Verksamts e-tjänst kommer en del av uppgifterna vara ifyllda, men du kommer även behöva fylla i hur stor vinst du beräknar att företaget kommer att ha första året. Detta avgör hur mycket preliminär skatt du behöver betala.

 

Registrera bolaget som arbetsgivare

Oavsett om du har några anställda eller arbetar själv i ditt aktiebolag måste du registrera det som arbetsgivare hos Skatteverket. Anledningen till detta är att bolaget är en egen juridisk person som betalar ut lön, varpå även du som ägare betraktas som anställd. Det innebär också att lönen ska deklareras och att du måste betala arbetsgivaravgift respektive preliminär skatt till skattekontot varje månad.

 

Upprätta aktiebok

Sist men inte minst måste företagets styrelse upprätta en så kallad aktiebok, vilket i korta drag är ett register över bolagets aktier och aktieägare. Alla händelser som påverkar aktierna ska omedelbart registreras i aktieboken. Det kan exempelvis handla om att aktier säljs eller byter ägare.

På Bolagsverkets webbplats kan du läsa mer om aktieböcker och hitta färdiga aktieboksmallar.

 

Genväg till eget aktiebolag

Att starta ett eget AB från scratch är en omfattande process som kräver mycket tid och engagemang från din sida. Det finns däremot ett snabbare sätt att komma igång – genom att köpa ett bolag.

Dessa verksamheter brukar kallas för lagerbolag och är i korta drag ett färdigt aktiebolag som inte haft någon verksamhet tidigare. Det innebär att du slipper alla formella saker och kan dra igång din näringsverksamhet direkt!

När man ska köpa ett lagerbolag finns det däremot en del saker som kan vara bra att kontrollera. Bland annat bör du säkerställa att det inte bedrivits någon verksamhet tidigare, då det kan finnas skulder som du i sådana fall tar över.

 

Underlätta företagandet med Blikk

Oavsett om du startar ett aktiebolag från grunden eller köper ett lagerbolag är det mycket att admin hålla koll på. Med hjälp av Blikks smarta affärssystem kan du minska administrationen och skapa tid för det som ligger dig varmast om hjärtat, kärnverksamheten.

Systemet ger dig full koll på offerter, projektplanering, tidrapportering, kvitton, uppföljning, faktura– och löneunderlag. Boka en demo eller testa Blikk gratis i 14 dagar!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Starta enskild firma – Så funkar det

Drämmer du om att starta eget företag? Då kan en enskild firma vara rätt bolagsform för dig. Här berättar vi mer om hur du går tillväga för att registrera och komma igång med din firma.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Så ökade IT-konsulterna debiteringsgraden med 20%

Efter att ha implementerat affärssystemet Blikk har konsulterna på ndit ökat sin debiteringsgrad med 20 procent.

Återgå till arbete - normala rutiner

BLOGG

5 tips för att minska betalningstiderna och öka lönsamheten

Här delar vi med oss av en handfull tips som hjälper dig att minska betalningstiderna och öka lönsamheten.