Så når du nya höjder med en effektiv projektstyrning

En effektiv projektstyrning kan vara skillnaden mellan ett lyckat och misslyckat uppdrag. Här delar vi med oss av praktiska tips som hjälper dig att styra dina projekt från start till mål på ett framgångsrikt sätt!

 

Vad är projektstyrning?

Projektstyrning är en strategisk process som syftar till att hantera projektets resurser, tidsplaner och budget på ett effektivt sätt för att uppnå de önskade målen. I stora drag handlar det om att definiera mål, skapa en projektplan, tilldela resurser, övervaka framstegen samt hantera eventuella risken som kan uppstå längst resans gång.

 

Praktisk projektstyrning från a till ö

Så hur kan du använda projektstyrning i praktiken? Här är några tips för att komma igång:

 

Definiera målet

Börja med att definiera det övergripande målet för projektet och bryt sedan ner det i mindre delmål. Detta ger en tydlig riktning och hjälper dig att identifiera vilka uppgifter som behöver utföras för att uppnå projektmålet.

Ett övergripande mål kan exempelvis innebära att:

  • Utveckla en ny produkt
  • Implementera ett nytt system
  • Öppna en ny avdelning eller ett nytt kontor
  • Renovera en byggnad
  • Förbättra kundupplevelsen

Oavsett vad du vill uppnå så är det viktigt att målet är realistiskt, mätbart och tidsbestämt.

 

Skapa en projektplan

När du har definierat ett mål är det dags att skapa en projektplan innehållandes alla uppgifter som behöver utföras, en tidsplan för individuella uppgifter och projektet i stort, budget, riskanalys och en tillhörande riskhanteringsplan, resursbehov och ansvarsområden för respektive deltagare.

För att underlätta projektplaneringen kan du med fördel använda dig av Blikks uppgiftstavla. Samla alla uppgifter på ett ställe och arbeta med checklistor, etiketter, start- och slutdatum för att driva projektet framåt, från start till mål.

Uppgiftshantering

 

Fördela resurserna

För att projektet ska kunna slutföras i rätt tid är det viktigt att alla deltagare vet vad de ska göra samt har en jämn arbetsbelastning. För att allokera rätt resurser till rätt arbetsuppgifter kan du med fördel använda dig av Blikks resursplaneringsverktyg.

Läs mer: Så skapar du en resursplan för dina projekt

Digital resursplanering

 

Övervaka framstegen

Genom att samla dina uppgifter i Blikks överskådliga tavlor och arbeta med tidskalkyler och budgetar kan du enkelt analysera hur projektet fortskrider. På så sätt kan du snabbt upptäcka och ta itu med eventuella risker eller problem som uppstår.

Projektplanering

 

Gör en slutrapport

När projektet är slutfört bör du göra en slutgiltig rapport där du redogör huruvida målet uppnåddes och om ni höll er inom tidsplan och budget. Det kan också vara nyttigt att samla alla deltagare för att reflektera över lärdomar och erfarenheter.

För att underlätta uppföljningen och få full koll på viktiga nyckeltal som intäkter, kostnader, resultat och timmar, kan du med fördel använda dig av Blikks analys- och rapportverktyg.

Läs mer: Så lyckas du med uppföljningen av dina projekt

Analys och rapporter

 

Underlätta arbetet med Blikk

Med hjälp av Blikk får du full koll på dina projekt, hela vägen från planering till genomförande och uppföljning. Gör som tusentals andra företag och upptäck hur Blikk kan skapa tid och lönsamhet för dig!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Ta kontroll över din tid med en prioriteringsmatris

Hur ska man egentligen prioritera när allt känns viktigt? Upptäck hur du kan ta kontrollen med en enkel matris.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Maximera framgången med ett bra projektteam

Ett framgångsrikt projekt kräver mer än bara en bra idé eller en tydlig plan. Det kräver ett väl effektivt team!

Återgå till arbete - normala rutiner

BLOGG

Tips: Så blir dina agila projekt framgångsrika

Många av dagens projektledare anammar agila projektmetoder. Här berättar vi hur dina agila projekt blir lyckade.