Hanna tipsar – missa inte dessa projektrapporter i Blikk

I Blikk hittar du otaliga projektrapporter som hjälper dig att utvärdera och analysera utförda uppdrag samt få värdefulla insikter för framtiden. Här tipsar vår produktspecialist Hanna om några rapporter som du inte får missa!

 

Fem rapporter för bättre insikter

Att kunna följa upp och utvärdera nyckeltal är essentiellt för att kunna driva framgångsrika projekt. I Blikks rapportmodul har du möjlighet att exportera rapporter som hjälper dig att analysera nyckeltal som kostnader, intäkter och tid. Här tipsar Hanna om en handfull projektrapporter som ger dig värdefulla insikter:

 

Projektlista – tid (OL2)

Denna rapport är användbar när du vill få en god överblick över hur dina projekt ligger till i kalkylerad, rapporterad och fakturerbar tid per dagens datum. Genom att använda denna rapport kan du snabbt och enkelt se hur den faktiska tidsåtgången förhåller sig till estimatet. Något som kan hjälpa dig att upptäcka eventuella avvikelser och ta adekvata åtgärder i pågående projekt, men även ge dig värdefulla insikter som kan användas för att göra mer pricksäkra tidskalkyler i kommande uppdrag.

 

Lönsamhet fastprisprojekt (EK7)

Arbetar du med fastprisprojekt kan du med fördel använda denna rapport för att utvärdera lönsamheten i dina uppdrag. I rapporten ser du den totala summan av de betaltillfällen som finns upplagda på projekt, vad som fakturerats hittills (betaltillfällen och övriga rader) och vad som kvarstår att fakturera (betaltillfällen och övriga rader). Det framgår även vad arbetet skulle kunna generera i intäkt om projektet hade varit av typen löpande, både totalt och uppdelat per artikeltyp.

 

Personalkostnader per projekt (OL4)

Denna rapport är användbar om du vill få en bättre uppfattning om vilka personalkostnader som är kopplade till specifika projekt. Genom att utvärdera kostnaderna har du bland annat möjlighet att göra justeringar som hjälper till att öka lönsamheten i framtida projekt.

 

Successiv vinstavräkning (EK12)

För dig som vill kunna beräkna hur stor del av ett projekts vinst man får tillgodoräkna sig. Detta gäller främst projekt med fast pris.

Det finns två sätt man brukar räkna på successiv vinstavräkning: huvudregeln och alternativregeln. Du måste välja ett av sätten att räkna på för hela ditt företag. Rapporten succesiv vinstavräkning bygger på huvudregeln och utgår från budget.

Exempel

Ett projekt är budgeterat att ha 1 000 000 kr i intäkter och 800 000 kr i kostnader, med ett budgeterat resultat/vinst på 200 000 kr. Efter en månad har du haft kostnader på 100 000 kr. Du har alltså använt 12,5 % av dina budgeterade kostnader. Då får du enligt huvudregeln räkna på samma procentsats för att avgöra hur mycket vinst du gjort vid samma tillfälle. Det innebär att du vid det tillfället gjort (200 000 x 12,5%) i vinst = 25 000 kr.

 

Avstämning – löpande projekt (EX13)

Denna rapport är användbar om du arbetar med löpande projekt och vill få en övergripande blick av både ekonomi och tid. Rapporten ger dig exempelvis koll på kostnader, upparbetat värde och fakturerat belopp samt kalkylerad och arbetad tid. Den lämpar sig utmärkt att använda vid sammanställning av månads- och årsbokslut.

 

Upptäck fler rapporter

Använd rapportmodulen i Blikk för att få full överblick och kontroll över din verksamhet. Följ upp, utvärdera och analysera viktiga nyckeltal som hjälper dig att öka effektiviteten och lönsamheten i dina framtida projekt!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Tidrapportering

BLOGG

Tips för en lyckad tidsplanering i dina projekt

Här delar vi med oss av flera konkreta tips som hjälper dig att lyckas med tidsplaneringen i dina kommande projekt.

Jobba med projektplanering

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!

Projektmetoder

BLOGG

Så lyckas du med konsten att leda framgångsrika projekt

Att planera och genomföra framgångsrika projekt kan vara lättare sagt än gjort. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas med detta!