Prisjusteringar i Blikk Business

September 2022

Vi vill informera dig om att det kommer ske en prisjustering för Blikk-användare med licenserna Basic och Light. Från och med 1 september 2022 justeras priserna i Blikk Business enligt följande:

Användare med licenstypen Basic

Vid betalning med årsfaktura: från 79 kr till 89 kr*

Vid betalning med månadsfaktura: från 89 kr till 99 kr

Användare med licenstypen Light

Vid betalning med årsfaktura: från 29 kr till 35 kr*

Vidbetalning med månadsfaktura: från 39 kr till 45 kr

*Vid betalning med årsfaktura justeras priserna på befintliga licenser i samband med nästa faktureringstillfälle. Vid köp av fler licenser gäller de nya priserna.