Planerad lansering i Blikk: KYC-lösning för ekonomibyråer

På gång i Blikk - KYC

Tusentals svenska ekonomibyråer omfattas av penningtvättslagen, som ställer krav på att det ska finnas rutiner för att uppnå kundkännedom. Under hösten 2023 planerar Blikk att lansera en molnbaserad lösning som hjälper ekonomibyråer att uppnå kundkännedom och leva upp till kraven i penningtvättslagen!

 

Kraven i penningtvättslagen

Ekonomibyråer omfattas av lagen om penningtvätt, vilket innebär att de måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer. Byråer som inte vidtar åtgärder för att uppnå kundkännedom – även kallat KYC och AML – riskerar att tvingas betala kraftiga sanktionsavgifter.

För att uppnå kundkännedom är ekonomibyråer skyldiga att:

 • Identifiera och kontrollera kundens identitet
 • Kontrollera om kunden har en verklig huvudman
 • Kontrollera om kunden är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning (PEP) och kunna vidta skärpta åtgärder om så är fallet
 • Kontrollera om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland
 • Inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art
 • Anpassa åtgärderna baserat på affärsrelationens komplexitet och risk
 • Kontrollera om kunden finns med eller gör transaktioner till personer, enheter eller grupper som är föremål för EU-sanktioner

 

Blikk lanserar en KYC-lösning för ekonomibyråer

Under hösten 2023 lanserar Blikk en molnbaserad lösning som hjälper din byrå att uppnå kundkännedom och leva upp till de högt ställda kraven i penningtvättslagen. KYC-modulen kommer att erbjudas som en tilläggstjänst i Blikk Byrå.

Fördelar för din verksamhet

Vår ambitionsnivå är hög och sedan en tid tillbaka arbetar vi för fullt med att ta fram en KYC-lösning som:

 • Underlättar hela kundkännedomsprocessen, från riskbedömning till övervakning och rapportering
 • Automatiserar viktiga delar av processen och skickar påminnelser när uppgifter behöver förnyas
 • Upptäcker avvikelser och förändringar i ett tidigt skede, samt ger din byrå möjlighet att registrera, hantera och följa upp avvikelser som ni själva noterar
 • Ger full spårbarhet

Här är en prototyp som ger dig en bättre uppfattning om hur vår KYC-lösning kan komma att se ut*:

*Vänligen notera att detta endast är en prototyp. Det innebär att utseende och funktionalitet kan komma att förändras innan lansering.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

claus-thingvall-advise-north

BLOGG

Smart digitalisering tog Advise North från 2 till 10 anställda 

Genom att hela tiden ligga steget före i digitaliseringen har Advise North kunnat växa snabbt, utan att tumma på kundleveransen.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Ekonomibyråerna: Så underlättar Blikk samarbetet med kunderna

Här berättar tre byråer hur Blikk Partnerportal har hjälpt dem i deras dagliga arbete genom att underlätta samarbetet med kunderna.

Amando Morino - Vikta Partner

BLOGG

Så effektiviserade norrlandsbyrån sitt dagliga arbete

Med hjälp av Blikk Byrå har norrlandsbaserade Vikta Partner fått ett komplett byråstöd som underlättar vardagen.