Blikk + Oxceed

Blikk Byrå är integrerat med Oxceed Byrå. Integrationen gör det möjligt för ekonomibyråer att hämta information om kundernas ekonomi från Oxceed och visualisera denna direkt i Blikk. Den ekonomiska översikten finns tillgänglig i partnerportalen och hjälper såväl byråer som slutkunder att få värdefulla insikter!

TESTA BLIKK BYRÅ GRATIS Se filmen

Ökad inblick för byråer och företagare

 

  • Möjlighet att löpande följa ekonomiska nyckeltal – för både byråer och slutkunder
  • Följ upp bl a omsättning, resultat, kassaflöden, vinstmarginaler och betalningstider
  • Underlättad rapportering och rådgivning för ekonomibyråer
  • Visuell dashboard som gör det enkelt för företagare att få inblick i verksamheten
  • Användare av Blikk Byrå får tillgång till Oxceed Byrå Enkel – helt kostnadsfritt!

Mer tid för rådgivning

Genom att koppla ihop Blikk med Oxceed kan er byrå se ekonomiska översikter, effektivisera rapporteringen, och jobba mer aktivt med rådgivning gentemot mot kund –  direkt via Blikk Partnerportal. 

Analysera ekonomisk data som visas i dashboarden och belys t ex problem med kassaflöden, vinstmarginaler och långa betalningstider. 

Kunder i Blikk Byrå får genom samarbetet med Oxceed kostnadsfri tillgång till Oxceed Byrå Enkel. Oxceed Byrå Enkel som innehåller standardrapporter, budget och översiktssidor. Oxceed är integrerat med de vanligaste bokförings- och redovisningssystemen, möjlighet finns även att exportera en SIE-fil och importera den till Oxceed. 

 

Löpande insikter i verksamheten

För era slutkunder innebär integrationen att de löpande kan följa ekonomin i bolaget. Viktiga ekonomiska nyckeltal från bokföringen, presenteras i en överskådlig dashboard i Blikk.

Kunderna kan följa ekonomin i realtid, bilda sig en uppfattning om hur det går för verksamheten samt identifiera trender och förändringar i jämförelse med föregående år.

Så här går det till

Kontakta oss så hjälper vi er att skapa upp ett kostnadsfritt konto i Oxceed (Oxceed Byrå Enkel) och göra kopplingen mellan de båda systemen. För att kunna dra fördel av integrationen behöver din byrå ha ett aktivt konto i Blikk Byrå. 

Bjud in era slutkunder till Blikks partnerportal. Finns det befintliga samarbeten i partnerportalen kan ni koppla ihop Blikk med Oxceed Byrå för att få tillgång till kundernas ekonomiska dashboard.
Om kunderna inte finns upplagda i Oxceed Byrå kan ni automatiskt starta upp ett konto för kunderna – direkt från Blikk. För att data ska visas i dashboarden behöver ni logga in i Oxceed och koppla ihop kundernas konto med deras bokföring.

När kopplingen är slutförd kan både ni och era slutkunder följa ekonomiska nyckeltal direkt i Blikk!

Kostnadsfri tillgång till Oxceed Byrå Enkel

Som kund i Blikk Byrå får ni även tillgång till Oxceed Byrå Enkel – helt kostnadsfritt (upp till 100 företag). Det innebär att ni kan använda alla smarta funktioner i Oxceed Byrå Enkel:

Resultatrapporter

– Budgetrapport kostnadsställe

– Budgetrapport månad

– Kort RR med budget

– Lång RR med budget

– RR% av omsättning

– RR 4 år

– RR Bank

– RR K2 förkortad

– RR K2 handelsföretag

– RR K2 tillverkande

– RR Kostnadsställe

– RR Månad

– RR Operativ

– RR ÅRL + K3

– RR Bas

– RR Bas med budget

– Årsutfall

 

Balansrapporter

– Balansrapport Bank

– Balansrapport K2

– Balansrapport K3

– Balansrapport Operativ

– Balansrapport ÅRL

– BR Bas

 

Kassaflödesrapporter

– Kassaflödesrapport

– Kassaflödesrapport kvartal

 

Periodrapporter

– Periodrapport

– Skicka fil

 

Översiktssidor

– Enkel

– Förvaltning och entreprenad

– Handel

– Konsult och tjänst

– Standard

– Tillverkning

Vill ni koppla Blikk Byrå med Oxceed?
Kontakta oss så hjälper vi er.