Nyheter och uppdateringar i Blikks mobilapp – oktober 2022

Nyheter och uppdatering i Blikks mobilapp - oktober 2022

Nu har vi lanserat en ny version av vår mobilapp. Den senaste versionen – 3.4.0 – innehåller framförallt utökad funktionalitet i projekt-modulen. Majoriteten av funktionaliteten som du är van att använda i desktop finns numera tillgänglig i mobilen!

 

Alla nyheter i denna artikel kräver att du har den senaste versionen av appen installerad. Notera även att en del nyheter bara finns tillgänglig i vissa Blikk-editioner. Vilken behörighet och vilka moduler du har tillgång till kan också påverka vilka nyheter du ser i appen.

 

Förbättrad projektlista

Projektlistan kan numera grupperas och sorteras utifrån flertalet parametrar. Du kan även välja att visa projekten i kort- eller listvy. Därutöver kan projekten filtreras på start- och slutdatum, status, projektledare, ansvarig säljare, etikett, kategori, tillhörighet och fakturering.

Gruppering, sortering, filtrering av projekt i Blikks mobilapp

 

Ny layout i projektkort

Projektkorten har fått en uppdaterad layout som är mer intuitiv att använda samtidigt som den ger dig en bättre överblick av samtliga aspekter i dina projekt.

När du navigerar till ett projekt möts du av en översiktsvy som bland annat ger dig full koll på arbetad tid, fakturerbar tid, resultat och belopp som är redo att faktureras. Via översiktsvyn kan du även se grundläggande information som beskrivning, projektledare, ansvarig säljare, status, start- och slutdatum samt prissättning.

Översiktsvy i projekt

 

Skapa tidskalkyler

Under fliken Tid får du en god överblick av arbetad och fakturerbar tid. Du kan dessutom skapa egna tidskalkyler för en vecka eller månad, alternativt för hela projektet. Kalkylerna kan fördelas per aktivitet.

Tid och tidskalkyler i Blikks mobilapp

 

Projektekonomi

Den uppskattade projektekonomi-funktionen återfinns även den i mobilappen. Under fliken Ekonomi får du full koll på resultat, intäkter och kostnader i ett specifikt projekt!

Projektekonomi i Blikks mobilapp

 

Skapa kalkylposter och budgetar

Använder du Blikk Pro eller Blikk Byrå har du även möjlighet att omgruppera artikeltyper för intäkter och kostnader – tex fast pris och arbetad tid eller leverantörsfakturor och kvitton – till egna kalkylposter samt göra budgetar (när du gör ändringar i en budget skapas en ny budgetversion med dagens datum).

Projektbudget i Blikks mobilapp

Använder du Blikk Business har du inte möjlighet att döpa om eller slå ihop kalkylposterna. Här blir istället alla tidigare artikeltyper en egen kalkylpost med samma namn. Du har inte heller möjlighet att budgetera på dina kalkylposter, utan endast på Övriga-posterna.

 

Övriga flikar

I projektkorten finns även följande flikar och funktioner:

 

Deltagare

 • Sektioner för projektledare, ansvarig säljare och övriga projektdeltagare
 • Vid klick på telefon visas meny med möjlighet att ringa, sms:a eller mejla respektive person

 

Uppgifter

 • Möjlighet att se alla uppgifter i projektet, välj mellan listvy eller grupperade per uppgiftstavla
 • På de uppgifter som är öppna för tidsregistrering kan du starta klocka eller tidrapportera direkt

 

Artiklar

 • Möjlighet att lägga till artiklar från artikelregistret, fritextartiklar eller textrader
 • Vid klick på en specifik artikel visas mer information om förbrukning, fakturerbart antal, kostnad och á pris
 • Möjlighet att filtrera på fakturerade artiklar

 

Filer

 • Möjlighet att se filer som lagts till i projektet, filerna kan vara av valfritt filformat men bilder och PDF:er kan förhandsvisas direkt medan andra filformat behöver laddas ner till telefonen
 • Möjlighet att ta bilder, hämta bilder från telefonens bildbiliotek (redan tagna bilder) eller välja fil från telefonens filhanterare

 

Begränsningar i mobilappen

Funktioner som finns i desktop men inte i mobilen:

 • Prissätta per deltagare och aktivitet
 • Kalkylera per deltagare och aktivitet
 • Gå till tidrapporter / redigera tidrapporter
 • Attestera tid
 • Gå till faktureringen
 • Kopiera projekt
 • Rapporter
 • Skicka filer för e-signering
 • Se koppling till affärsmöjlighet / offert / avtal
 • Skapa projekt som hör till uppdrag (Blikk Byrå)

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Framtidsföretag växer snabbt med hjälp av Blikk

Snabbväxande ic.energy arbetar med stora projekt inom energi. En viktig del i framgången har varit affärssystemet Blikk.

BLOGG

Så blir dina agila projekt framgångsrika

Många av dagens projektledare anammar agila projektmetoder. Här berättar vi hur dina agila projekt blir lyckade.

BLOGG

Så slapp konsultbolaget krånglig administration

Gravity hittade hem med Blikk. Här kan de i realtid följa upp sina projekt och sköta all administration.