Nyheter och uppdateringar i Blikk – september 2019

Nu har vi släppt en ny version av Blikk och här kommer information om de senaste uppdateringarna/nyheterna. I version 2.1 har vi både adderat ny spännande funktionalitet, samt gjort flera förbättringar och visuella förändringar av befintliga funktioner.

Avtalshantering med e-signering (Beta)

Nu lanserar vi modulen Avtal i Blikk Pro. Här kan du och ditt företag få full kontroll och överblick över alla avtal, t ex kundavtal, anställningsavtal och leverantörsavtal.
• I avtalsregistret kan du se, söka och filtrera på bl a avtalstyp, ansvarig och motpart.
• Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum, uppsägningsperioder och se när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas.
• Jobba med intern behörighetsstyrning så att rätt person har tillgång till, och kan se rätt avtal.
• Ladda upp nya avtal i Blikk och skicka för e-signering till flera parter.
• Användare med licensen Total kan ladda upp nya avtal och skicka för e-signering.

E-signering (Beta)

Det finns även möjlighet till e-signering på alla PDF-dokument som finns tillagda på Kontakt, Order och Affärsmöjlighet. Här kan både användare med Standard och Total-licenser skicka dokument för e-signering. Användaren måste dock även vara ansvarig för t ex affärsmöjligheten eller ordern. E-signeringen i Blikk hanteras via Scrive och BankID.

 

Nytt utseende på kundkortet

• Visuella förändringar på Kundkortet.
• Skapa affärsmöjlighet/order direkt efter att du har lagt upp en ny kontakt, en dialogruta visas.
• Nya flikar med Ekonomi och Tid på Kundkortet. Under Ekonomi visas en översikt över orderekonomin och under Tid visas antal rapporterade timmar på order, rapportör och aktivitet.
• Under fliken Mer info/Ekonomi- och fakturainfo visas det nu fler fält från Checkbiz, t ex Omsättning, resultat. Antal anställda och SNI-koder.
• Klickbara telefonnummer och epost i kontaktlistor.

 

Skapa uppdrag och order med upprepade betaltillfällen

  • Visuella förändringar på order och ett nytt smidigare formulär när du skapar ny order.
  • Prissättningen på order utökas med fler alternativ vid löpande fakturering, Timpris per deltagare och aktivitet.
  • På ordrar med fasta priser kan du numera också skapa Upprepade betaltillfällen med olika tidsintervaller.
  • Möjlighet att sätta olika artikelnummer på fastpris-rader.
  • Sätt varningsgränser på order i antal timmar och totalfakturering.

Orderdeltagare kan nu se sin egen tid på Order (fliken Tid syns för alla orderdeltagare, filtrerat på sin egen tid)

 

Start och stoppklocka på tid

• Start/stoppklocka på order och interntid.
• Vid registrering av kvitton förhandsvisas nu även kvitton som är i PDF-format.
• Lägg till ett företagskort som alla användare kan använda vid registrering av kvitton.

 

Förenklad tidrapportering i mobilappen

• Vi har förenklat tidrapportering i mobilen. Vid tidrapportering kommer man nu direkt till dagsregistreringen, det finns även möjlighet att starta ett tidtagarur, backa till månadsvy och ange klockslag på ett smidigare sätt.


Fler rapporter

• Excelexporter av leverantörsfakturor och maskintid.

 

Uppdateringar på uppgifter och projekt

• Uppgifter visas nu från startdatum och framåt. Start- och slutdatum visas på uppgifter, med en ”progressbar” som visualiserar förlöpt tid.
• Försenade uppgifter stannar kvar på idag tills dess att de har klarmarkerats.

 

För dig som administratör

• I tidbanken visas en logg över samtliga händelser per medarbetare
• Projekt- och resultatenhetskonterad lönefil för Visma Lön
• Möjlighet att stänga löneperiod när du tar ut lönefil. Systemet varnar då användare om att kontakta sin löneadministratör vid ändringar.
• Ny inställning för att automatiskt föreslå kundnamn som prefix på ordernamn.

 

Analysverktyg med BI rapporter (Beta)
Lanseras inom kort!

Inom kort lanserar vi även den första etappen Blikks nya analysverktyg. Här kommer ditt företag ha möjlighet att jobba med uppföljning av såväl tid som andra viktiga nycketal och KPI:er.

• Se en dashboard med olika former av diagram och få en översikt i realtid
• Sortera och filtrera datan i Blikk på t ex kund, projekt, avdelning, medarbetare, uppgifter och rapporterad tid
• Välj mellan olika datumintervaller
• Gör jämförelser och djupare analyser
• Skapa mallar och exportera dina urval till en excel-rapport

I etapp 2 av analysverktyget adderar vi även möjlighet att skapa BI-rapporter över intäkter/kostnader och resultat. Denna är planerad senare i höst.

Upptäck fördelarna med Blikk!