Nyheter och uppdateringar i Blikk samt Blikk Byrå – maj 2021

Nu har vi lanserat version 2.7 av Blikk, en release som bland annat innehåller en ny startsida med efterlängtade notiser, förbättrade möjligheter kring bokföring av utlägg och sparad filtrering i projektlista och projektrapport. I Blikk Byrå har vi även lanserat uppdragshantering. 

Kvittohantering

kvittohantering

Masskapa verifikat till Visma eEkonomi och Fortnox (företagskort och privata utlägg)

Tidigare var det bara möjligt att skapa verifikaten ett och ett, nu är det även möjligt att masskapa dem. För att göra detta markerar du de kvitton du vill bokföra och väljer Skapa verifikat.

Bokför privata utlägg

Nu finns möjligheten att bokföra privata utlägg (motkonto 2820). Du kan skapa verifikat – ett och ett eller masskapa – som sedan bokförs mot de utbetalda utläggen på lönen. Denna funktionalitet gäller dig med integration till Visma eEkonomi eller Fortnox.

Möjlighet att skapa SIE-fil för kvitton (företagskort och privata utlägg)

En SIE-fil är en fil som innehåller information för att bokföra respektive kvitto (utan bild). När filen tagits ut och bokförts bör du markera dessa kvitton som manuellt bokförda så de inte kommer med i nästa SIE-export.

Alla kvitton innan 2020-12-31 blir markerade som manuellt bokförda vid leverans av 2.7.

Läs mer om bokföring av kvitton.

Exportera flera kvittobilder till en samlad zip-fil

Det är nu möjligt att exportera alla eller flera kvittobilder till en samlad fil. Markera de kvitton du vill exportera och välj Exportera till zip.

Ange att en utläggskategori är inom/utanför EU

Detta gör att rapportören inte har någon möjlighet att ange moms, utan systemet lägger 25% av kostnaden på 2645 och 2614 (omvänd moms).
Administratör och byråpartner kan nu lägga upp företagskort till medarbetare

Administratör och byråpartner kan nu lägga upp företagskort till medarbetare.

Resursplanering

månadsvy resursplanering

Ny månadsvy i resursplaneringen

 • Möjlighet att växla mellan månadsvy, veckovy och dagsvy
 • Skapa bokningar för hela månader åt gången, med möjlighet att upprepa månadsvis
 • På startsidan visas en sammanställning av all planerad tid för månaden


Korta månadsbokningar döljs

Planering som läggs till via månadsbokning kan innebära många, korta bokningar varje dag. De bokningar som understiger två timmar är per default dolda, men går att visa om man vill se dem.


Möjlighet att välja kontospecifik färgsättning och
gränsvärden för beläggningsgrad

Kan göras av administratörer och gäller hela kontot.
Läs mer om färgsättning för beläggningsgrad.


Övriga förbättringar

 • Växla mellan Planerade timmar mot schema / Planerade timmar totalt (Medarbetarvyer)
 • Möjlighet att dölja projekt som saknar framtida bokningar (Projektvyer)

Projekt

Filtrering i projektlista består

De filter du väljer i projektlistan lagras i kakan så de finns kvar när du lämnar och kommer tillbaka till projektlistan igen.


Urval i Projektrapport består

De urval du gör i Projektrapporten lagras i kakan så de finns kvar när du lämnar och kommer tillbaka till urvalet för Projektrapporten igen.

Observera att filtrering och urval inte sparas på användaren, utan nollställs om du rensar cache eller nyttjar systemet på en annan enhet.

Notiser

notiser-händelser

Aktuella händelser visas på startsidan

Nu visas aktuella händelser på en ny startsida, så att du kan få en tydlig överblick direkt när du loggar in. Här kan du se både försenade datum och kommande datum rörande projekt, affärer, avtal, uppgifter och så vidare. Du kommer även se om det finns tid att attestera, ledighet att godkänna, aktuell frånvaro och dylikt. Informationen baseras på varje användares roll och behörigheter.

Övriga förbättringar

Möjlighet att ange valfri rastlängd i minuter

De ordinarie rastlängderna finns kvar som valbara förslag, men nu finns även möjlighet att ange valfri rastlängd.

Ny rapport – Uppföljning period

Gör det möjligt att mäta fakturerbart belopp, debiteringsgrad, tidbank och frånvaro uppdelat per användare under en specifik period och jämföra med det ackumulerade värdet för innevarande år.

Blikk Byrå

uppdragshantering

Uppdragshantering

Uppdrag baseras på de återkommande tjänster som er byrå utför varje år, t ex årsbokslut, löner etc. Genom att arbeta med uppdrag underlättas uppföljningen från år till år. T ex kan din byrå vilja jämföra snittdebiteringar samt bryta ned och följa tidskalkyler årsvis.

 • Definiera era tjänster (uppdrag) t ex bokslut, lön, löpande bokföring, rådgivning, moms
 • Ange sedan vilka uppdrag ni utför mot respektive kund. Systemet hjälper er att hålla koll så att det endast finns ett projekt per kund och år.
 • Det finns fortfarande möjlighet att jobba med ”fristående” projekt som inte har någon uppdragskoppling
 
 

På gång i Blikk Byrå  – Bevakningslistor

Innan sommaren planerar vi att även lansera funktionen bevakningslistor i Blikk Byrå. Här kommer du att kunna se status på alla uppdrag för samtliga kunder, samt kunna följa upp och kontrollera genomförandet. Så håll utkik!

Partnerportalen

Skicka e-signeringar direkt från partnerportalen

Nu finns det möjlighet att skicka e-signeringar direkt från partnerportalen. Funktionen går att använda både som användare i Blikk Byrå samt Blikk Partner. En konto-administratör kan köpa e-signeringar genom att gå in under Inställningar / Saldon

Starta en e-signering på pdf-filer som finns uppladdade inne på en kund under fliken Dokument. I listan över samarbeten visas en grön ikon om det finns en pågående e-signering för kunden.

För dig som användare i Blikk Byrå:
De signeringar man initierar i Partnerportalen är skilda från de signeringar man har Blikk Byrå och visas inte heller under menyn E-signeringar.

Integrationer

Björn Lundén (BL Administration)

Vi är väldigt glada över att nu lansera vårt nya samarbete med Björn Lunden.

Mer om integrationen:

 • Hämta över kunder, artiklar, befintliga bokföringsprojekt samt resultatenheter när man initialt startar med integrationen.
 • Nya kunder och bokföringsprojekt skapas i BL i realtid när de skapas i Blikk.
 • Leverantörsfakturor kan projektmärkas och importeras till Blikk, och fakturaunderlag går att överföra över till BL.

Läs mer om hur kopplingen aktiveras

Integration till Accountec

SSO via Accountec till Blikk. Anslut befintliga eller starta upp nya konton i Blikk direkt från Accountec. Kundens konto kopplas till ert konto i Partnerportalen, det blir aktivt direkt och debiteras till er byrå per automatik.

Detta är den första versionen av vår integration med Accountec, om ni har önskemål eller feedback på hur ni vill att vi ska utöka funktionaliteten skicka er feedback till info@blikk.se

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Blikk erbjuder komplett byråstöd kostnadsfritt till små byråer

Blikk erbjuder nu det molnbaserade byråstödet Blikk Byrå (Free) helt kostnadsfritt och utan tidsbegränsning för mindre byråer.

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

9 tips för att hitta nya kunder till din redovisningsbyrå

Tack vare dagens digitala kanaler finns det fler möjligheter än någonsin tidigare att attrahera nya kunder till din byrå.