Nyheter och uppdateringar i Blikk – juni 2020

projektlista

Vi gör en sista kraftinsats innan sommaren och släpper nu version 2.5 av Blikk. Denna version innehåller flera nyheter och förbättringar av befintlig funktionalitet.

Schema

Schema

 • Skapa ett flerveckors- eller säsongschema för exempelvis sommartid.
 • Sätt ett startdatum för schemat
 • Se historik över scheman som varit aktuella och under vilka perioder

Projekt

 • Pila ned i projektlistan för att se information som t ex; deltagare, försenade uppgifter, kopplade projekttavlor och anteckningar.
 • För löpande projekt ser du som har behörighet även en fördelning av debiterbar/ej debiterbar tid. Vid fastprisprojekt visas lönsamhet, dvs. hur ser denna ut om de nedlagda timmarna hade debiterats löpande.
 • Gruppera projektlistan på exempelvis; samlingsprojekt, projektledare, kund eller projektkategori.
 • I Gantt-vyn visas numera alla projekt (även projekt som inte tillhör ett samlingsprojekt)

Den information som du ser i projekt-modulen beror på vilken licens och behörighet som du har.

Samlingsprojekt

samlingsprojekt

Översiktssidan på ett samlingsprojekt har fått ett nytt utseende.

 • Här finns nu även en samlad överblicksbild över bl a Tid (inkl. kalkyl, arbetade timmar och prognos), Ekonomi (intäkter och kostnader gentemot budget) samt alla lägesuppdateringar.

Analys

analys tidrapporter

Jobba med ekonomisk uppföljning på tidrapporter knutna till löpande projekt.

 • De nya parametrarna i analysen är Intäkt (Tid), Kostnad (Tid), Resultat (Tid) samt Att fakturera (Tid). Värden för tillägg, resor, leverantörsfakturor etc räknas inte med. Just nu visas inte heller intäkter på tidrapporter från fastpris-projekt, enbart kostnaderna för den rapporterade tiden redovisas.
 • Det går även att gruppera arbetad och debiterbar tid på år, månad, vecka och dag.

Projektrapport

projektrapport

 • Ladda ned en omfattande projektrapport och välj själv innehåll och grupperingar som t ex; rapportör, rapporterade/fakturerbara värden, intäkter/kostnader och resultat.
 • I projektrapporten finns det också möjlighet att lägga till diverse bilagor samt addera en signeringsrad på förstasidan av rapporten.
 • Rapporten går att ladda ned på flera olika ställen i systemet; under rapporter, projekt, samlingsprojekt och kund.
 • Rapporten kan endast laddas ned om du har rätt behörighet i projektet.

Övriga uppdateringar

 • Välj om du vill att din meny ska vara utfälld eller kollapsad. Vill du att den ska vara utfälld ändrar du inställningen till statisk meny. Inställningen finns längst ned i den vänstra menyn.
 • Under rapporter Ekonomi finns det nu två nya ekonomiska rapporter som kan vara till hjälp vid bokslut och periodavstämningar. Rapporter / Ekonomi / Avstämning – Löpande projekt och Ekonomi – fastprisprojekt.
 • Planera timmar per dag eller timmar totalt för en bokning i resursplaneringen.

Läs mer om version 2.5 av Blikk här.

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Blikk accelererar tillväxttakten och ska rekrytera tio nya medarbetare

För att möta den ökade efterfrågan och fortsätta erbjuda förstklassig service ska Blikk rekrytera tio nya medarbetare 2022.

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!