Nyheter och uppdateringar i Blikk – december 2019

Tidrapportering i desktop och mobilapp

Vi börjar närma oss jul och Blikks tomtenissar fortsätter att jobba hårt i Blikk-verkstaden. Version 2.2.1 av Blikk innehåller många uppdateringar och förbättringar.

Snabbsök

Sök bland personer, företag, ordrar och projekt.

 • Sök bland personer, företag, ordrar och projekt. Genom att klicka på pilen och välja ”Allt” visas sökresultat även bland nyheter, uppgifter, medarbetare, affärsmöjligheter, offerter och avtal.
 • Alla licenser förutom Light har tillgång till snabbsöket. Funktionen finns i både Blikk Pro och Business, men i Business finns det enbart sök på kontakter och ordrar.

Tidrapportering

 • Utökad sammanställning i desktop/mobil över all tidsregistreringar. I desktop finns sammanfattningen för vecka och dag och i mobilen en sammanfattning för vecka och månad.
 • Har du många aktiviteter som du tidsregistrerar mot blev just tidrapporteringen mycket enklare. Nu finns det även möjlighet att söka på aktiviteter.
 • Se de dagar som du har påbörjat en tidrapportering på. I månadsöversikten (och även veckoöversikten i mobil) ser du en färgad ring (röd, grön, blå beroende på mängd timmar) runt de datum som har påbörjats. När du sedan är klar med rapporteringen och låser din dag blir färgen solid.

Fakturering & upparbetat

 • Det finns nu möjlighet att markera alla fakturaunderlag samtidigt för arkivering.
 • Använd det nya filtret i Upparbetat för att endast visa klarmarkerade ordrar. Här filtrerar du enkelt ut ordrar där det finns en bock i rutan ‘Klar för fakturering’ inne på ordern (rutan markeras per automatik när du avslutar en order).

Leverantörsfakturor

Förhandvisning leverantörsfakturor

Vid import från ekonomisystemet samt när man överfört en leverantörsfaktura till en order så förhandsvisas de tillhörande pdf:erna. Det går även att zooma in samt bläddra för att se fler sidor.

Kundregister

Segmentera dina kunder med hjälp av det förinställda branschregistret. Gå in under Kontakter / Företag / Företagets namn / Mer info / Ekonomi- & Fakturainfo/ Bransch.

Rapporter

Vi har utökat rapportverktyget med flera rapporter och excelexporter. Användare med Total-licens har åtkomst till rapporterna

 • Rapporterade artiklar på order/projekt (Excelexport)
 • Tidrapporter – Fördelning. Se en fördelning över tid och tidskoder. Endast användare med behörigheten Löneadministratör har åtkomst till rapporten då den innehåller information om frånvaro. (Rapport/Excelexport)
 • Kontakter kan nu exporteras på tre olika sätt; Företag, Företag inkl. kontaktpersoner / Personer (Excelexport)
 • Upparbetad tid per kund. Se hur mycket tid som är upparbetat mot respektive kund samt fördelning per aktivitet (Rapport)
 • Belopp fakturaunderlag inkl. totalbelopp, ackumulerat månadsvis, ordernivå, per ansvarig säljare. Sammanställningen baseras på totalbeloppen av de fakturaunderlag som har skapats inom en viss tidsperiod. Obs! Rapporten tar ingen hänsyn till vad som är markerat som fakturerbart på ordern utan baseras på det totala beloppet i fakturaunderlaget.
 • Summering fakturerad tid/artiklar. Baseras på det antal som har markerats som fakturerbart på ordern. Eventuell fritext samlas under en gemensam post. Rapporten tar ingen hänsyn till vad som förändras på fakturaunderlaget. Det är som vanligt väldigt viktigt för statistiken att alla ändringar görs på ordern, inte i fakturaunderlaget.

Analysverktyg

Analys över intern tid

Analys över intern tid

I Pro-versionen av Blikk finns nu också en analys över interntid. Använd analysen för att jobba med uppföljning av intern tid per rapportör/medarbetare, interntidskod eller avdelning.

Upptäck fördelarna med Blikk!