Nyheter och uppdateringar i Blikk – april 2020

projektlista
Nu har vi lanserat version 2.3.2 av Blikk. Här finns många goda nyheter och updateringar som vi hoppas kommer att göra jobbet ännu enklare för dig.

Nytt utseende på order-och projektlistan

Orderlistan har fått en komplett makeover. I den nya listan får du en bättre översikt över alla dina ordrar. Beroende på behörighet och licens kommer du bl a att att kunna se och
följa arbetad tid gentemot kalkyl, intäkter och upparbetat samt hur ordern ligger till mot budget. Det visas även varningar och notiser.

Vidareutveckling av modulen Resursplanering (Beta)

Vi fortsätter arbetet med att vidareutveckla resursplaneringen. Stort tack till alla er som har lämnat feedback! Resursplaneringen aktiveras nu per automatik för alla Pro-konton. Vill ditt företag avaktivera Resursplaneringen görs det av en administratör under Inställningar(kugghjulet) / Generellt / Företagsinställningar.

Alla medarbetare kan se sin egen planering under Resursplanering / Min planering. Din personliga planering visas även på Startsidan (desktop) och i mobilen under vyn Uppgifter. Vad som visas i övrigt beror på licens och behörighet. Läs mer om Resursplaneringen här.

Uppdateringar och förbättringar

 • Avslutade ordrar syns inte längre per automatik i planeringen. För att se avslutade ordrar i Resursplaneringen (dvs. historisk planering) – skapa en ny ordervy och välj status Avslutad.
 • En avslutad order försvinner automatiskt om det inte finns någon framtida planering.Vid avslut av order ges en varning ifall det finns framtida planering (från imorgon och framåt) som försvinner vid avslut.
 • Möjlighet att ändra medarbetare på en befintlig bokning.

 

ledighet-sjukanmälan

Ny översikt för ledighet och sjukanmälan

Det finns nu en vy under Tid & Kvitton/Ledighet & Sjukanmälan som alla användare har tillgång till (givet att man har Resursplaneringen aktiverad i sitt Pro-konto). Här får du en översikt över både ledighet och sjukanmälan och kan bl a se status, frånvaroorsak, datum, timmar och omfattning.

Är du attestansvarig är det också i denna vy som du godkänner eller nekar ledighetsansökningar.

Behörigheter

 • Alla kan se sina egna ledighetsansökningar, sjuk- och friskanmälningar
 • Administratörer ser all ledighet/sjukanmälan.
 • Attestansvariga ser information om de medarbetare som de är ansvariga för.

Ledighetsansökningar

 • På fliken Ledighetsansökningar visas status (Obesvarade, Godkända och Nekade), datum samt eventuella kommentarer. Attestansvariga kan även godkänna/neka ansökningar i denna vy.
 • Om man godkänner/nekar en ansökning (en åt gången) finns det även möjlighet att lämna en kommentar. Kommentaren skickas via mejl samt visas i listan för den som har gjort ansökan.
 • Observera att en ledighetsansökan som är besvarad (godkänd/nekad) kan inte ändras i denna vy, utan behöver tas bort och göras om i Resursplaneringen.

Sjukanmälningar/VAB

 • Har du en pågående sjukanmälan/VAB visas en liten termometer med en notis-badge i toppmenyn. En avisering visas även på startsidan. Dessa visas till dess att du har gjort en friskanmälan.

Läs mer om ledighetsansökningar och sjukanmälningar här.

e-signering

Ny översikt för e-signeringar

I Blikk kan e-signeringar på PDF-filer startas på ett flertal olika ställen; i en order, affärsmöjlighet, på ett kundkort och via ett avtal. I den nya översikten får du en samlad bild över alla e-signeringar som du har åtkomst till och kan bl a se:

 • Status på signeringarna och när de förfaller
 • Skicka påminnelser och återkalla signeringar

För att ha tillgång till vyn behöver du ha licensen Standard eller Total.

offert-order

Omvandla en vunnen affärsmöjlighet/offert till order

Nu finns det fler valmöjligheter när man ska skapa en order från en accepterad offert/vunnen affärsmöjlighet. Bl a kan en order-eller säljansvarig:

 • Välja prissättning Löpande / Fastpris / Ingen fakturering (tidigare blev ordern alltid löpande).
 • Hantera artikelrader
 • Summera tidsartiklar till en tidskalkyl på ordern.
 • Välja ordernummer och ordernamn och skapa ett automatiskt bokföringsprojekt.

Läs mer om den nya funktionaliteten här.

Artikelhantering

 • Möjlighet finns nu att lägga till både artikel och egna textrader i Artikel-fliken i ordermodalen.
 • Vi har förändrat artikelhanteringen när artiklar rapporteras via tidrapporteringen (både desktop och mobil).
 • Den information som visas för varje artikel (pris, kostnad, rabatt) beror på vilken licens och behörighet användaren har.

Skapa faktura från order

Om du har behörighet att fakturera en specifik order finns det nu möjlighet att gå till fakturaunderlaget direkt från en order. Knappen hittar du i ordermodalen under fliken Ekonomi.

 • En varning visas om det finns något som behöver åtgärda innan fakturering (tex attestera tider, prissätta artiklar). Inne på fakturaunderlaget finns även en knapp för att gå tillbaka till ordern. Alla förändringar/åtgärder ska göras på ordern innan faktureringen görs.

avrundningsregler tid

Avrundningsregler på ordrar där tid faktureras löpande

Nu finns det stöd för avrundning av tidsenheter i Blikk. Genom att göra denna inställning avrundar systemet per automatik upp de fakturerbara timmarna till en vald tidsenhet (0,25 h, 0,5 h eller 1h). Läs mer och se exempel här.

Avrundningsregeln tillämpas endast på ordrar med löpande prissättning. Inställningen görs av en administratör under: Inställningar(kugghjulet)/Tid & Kvitton/Inställningar.

Övriga nyheter & uppdateringar

 • Projektnamn visas i tidrapporteringen som prefix till ordernamn
 • Möjlighet att ta bort de artiklar man själv har lagt till på en order (förutsatt att de inte är fakturerade).
 • Totalsumma visas längst ner på fliken Artiklar i order-modalen
 • Prognos-linje i Tidsfliken på Order
 • Möjlighet att filtrera på användaretiketter när du ska välja deltagare på order och projekt. De användaretiketter som finns på varje användare måste först ställas in av en administratör. Detta görs via Inställningar(kugghjulet)/Generellt/Licenser & användare. Klicka in på användaren och addera en etikett. Vill du addera nya användaretiketter gå in under Inställningar (kugghjulet)/Generellt/ Användaretiketter.
 • Utökade värden i Excel-exporten Ordrar (bland annat information om tid samt ekonomi) Läs mer.
 • Rapporten Genomsnittstaxa fastprisordrar (EK3) har utökats med orderväljare, orderetikett-väljare, grupperingsmöjlighet samt möjlighet att ladda ner som Excel
 • Rapporten Lönsamhet fastprisordrar EK7 har utökats med orderväljare, orderetikett-väljare samt kolumn som visar differens
 • Möjlighet att filtrera på prissättning i Analys-verktyget (analyser som har grupperats per order).
 • Sidomenyn kollapsar automatiskt på mindre skärmar/skärmar med lägre upplösning. Vid hover expanderar den ut till höger.

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

7 tips för en lyckad kvalitetssäkring av dina projekt

Kvalitetssäkring kan användas för att förutse och undvika några av de vanligaste fallgroparna i dina projekt.

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!