Notera att dessa nyheter och funktioner avser en äldre version av Blikk – Blikk Classic!

Det har varit bråda dagar på kontoret senaste veckorna och nu har vi kunnat ta ytterligare ett steg på vägen mot det enklaste men samtidigt kraftfullaste affärsverktyget för tidrapportering, försäljning, ärendehantering, crm och administration. Version 1.4 av Blikk som nu är levererat innehåller bland annat:

 • Projektöversikt / Gantt-schema. Visar hur alla projekt förhåller sig till varandra och fungerar som en navigering på så sätt att man kan klicka på projektnamnet för att komma in på detaljsidan för respektive projekt.
 • Dokument & Epost på arbetsorder. Åtkomliga även via mobilen. Där går det också att använda kameran för att lägga till fotografier direkt mot arbetsordern, extra uppskattat för att slippa renskriva anteckningar för oss som fortfarande helst för dessa på traditionellt vis med penna och papper.
 • Personliga etiketter på Uppgifter. Perfekt när man vill kunna sortera sina stora ”att-göra-listor” på annat än kunder och kontakter. När man till exempel vill visa allt man har att göra för en viss geografisk plats (”Stockholm” eller ”Claes Ohlson”) eller för ett visst event eller annan tillställning. Det är bara fantasin som sätter gränserna.
 • Ny Avtalsmodul. Nu kan man samla alla avtal för såväl kunder som leverantörer som egna interna (ex anställningsavtal mfl) i Blikk. På varje avtal kan man sätta åtkomstbehörighet, samt bifoga filer (dokument & epost), skriva anteckningar samt välja när man vill bli notifierad avseende omförhandling eller avtalsförlängning.
 • Arbetsorder och projekt i mobilen. Självklart går det också att skapa ny arbetsorder och ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) direkt i telefonen för att kunna dokumentera och tidrapportera mot den.
 • Resor & Utlägg i mobilen.Nu ser man dessa direkt i mobilen, och man ser dem även medan de inväntar attest. Därmed slipper man gå in i arkivet för att leta efter dem.
 • Ipad! Vi har gått igenom och gjort vad som krävs (bla en helt ny navigerings-meny) för att kunna använda den fullständiga versionen av Blikk på ipads och läsplattor. Detta är något som ingår för alla användare med Desktop-licens.

Resan fortsätter. Arbetet med version 1.5, som går under arbetsnamnet ”Tidrapportering 2.0”, har redan påbörjats. Denna version kommer att lyfta tidrapporteringen från riktigt bra till absolut toppklass och innehåller bland annat:

 • Kalkylera och följ nuläget på olika arbetsmoment i en och samma arbetsorder. Detta är något vi själva saknat och längtat efter. Nu kommer man kunna bryta ner en order i flera moment (tex projektledning, utveckling, testning) och följa budgeterade timmar mot utfall.
 • Registrera resa och traktamente direkt i tidrapporten. Likväl som möjligheten att kunna skapa egna tillägg, tex OB-tillägg, smutstillägg, skiftbytestillägg, resetillägg, jourtillägg osv osv.På dator likväl som ipad och telefon.
 • Artikelregister med artikelgrupper, prislistor och favoriter samt möjligheten att lägga till artiklar i samband med tidrapportering på arbetsorder. Artiklar/material på projekt och arbetsorder har varit ett starkt önskemål från flera av våra befintliga kunder och det är roligt att vi snart är där!
 • Maskiner och maskintider. För våra kunder som har maskiner (tex bilar, traktorer, grävmaskiner, cnc-svarv/fräs osv) och önskar fakturera och följa dessa på nyttjad tid. Registrering av maskintider sker naturligtvis i tidregistreringen, kanske direkt i mobilen medan man sitter i maskinen?
 • Utbyggd projektmodul med all underliggande data från tid och omkostnader. Projektledare kan se och ändra all faktureringsgrundande data såsom arbetad tid och omkostader för ex resa, traktamente, artiklar, maskintider.
 • Upprätta betalplan för delfakturering av fastpris-arbetsorder.
 • En ny attest-rutin med översiktlig sammanställning och enklare och snabbare attestering av tidrapporter, resor och traktamenten.
 • Månadsöversikt inne i tidrapporten. Det ska bli enklare och tydligare att se hur man ligger till med sin tidrapportering utan att behöva bläddra fram och tillbaka mellan veckorna.

 

Avslutningsvis ett par ord om vårt Outlook-plugin som nu är klart för beta-tester. Det tog inte lång tid att vänja sig vid att skapa uppgifter direkt från epost-meddelandet; verkligen ett snabbt och enkelt sätt att hålla inkorgen tom! Det går också bra att dra och släppa epost direkt till en affär, ett projekt eller en uppgift.

Planen är att bygga ut detta outlook-tillägg så att det även finns motsvarande funktionalitet för att spara epost till kontakter, avtal och arbetsorder. Vi har också långt gångna tankar kring hur vi kan använda tillägget för att synka kontakter och medarbetare och eventuellt även kalendrar i den mån det skulle vara intressant.

Är du intresserad av att vara med och beta-testa vårt outlook-plugin, och inte redan anmält dig, så skicka ett mail till mikael@form1.se

Vi är självklart också intresserade av tankar och kommentarer, både ris och ros. Rena support-frågor och felrapporter tar vi allra helst emot direkt i vår egen Helpdesk som självklart körs i Blikk på epost-adressen helpdesk@form1.se 

På återhörande!

Vännerna på Form1