Notera att dessa nyheter och funktioner avser en äldre version av Blikk – Blikk Classic!

På vår resa mot det perfekta affärsverktyget för enkel och överblickbar administration har vi under helgen lanserat version 1.3. Denna innehåller:

 • Arbetsorder. Det är inte längre möjligt registrera tid/utlägg/resa direkt mot ett projekt, istället sker detta på arbetsordernivå. Ett projekt innehåller en eller flera arbetsordrar. Vi har därför döpt om det som tidigare hette projektaktiviteter för att detta ska bli tydligare. Vi har också sett till att det alltid skapas en arbetsorder per automatik i samband med att man skapar ett nytt projekt. Den första arbetsordern kallas”Grundåtagande”, en term vi lånat från affärssystemet Next som vi också är återförsäljare av. För alla befintliga projekt har vi skapat upp ”grundåtaganden” och flyttat över alla timmar, resor och utlägg dit.
 • Projektnummer och arbetsordernr. Nu kan man ange de projektnr och ao:nr man önskar, innehållandes såväl bokstäver och siffror. När man väl gjort detta en gång, kommer Blikk automatiskt föreslå nästkommande nummer i en serie (förutsatt att ditt projektnr/aonr slutade på en siffra).
 • Status på projekt och arbetsorder. Nu går det bra att ha egna statusbegrepp på projekt, tex ”Förstudie”, ”Kalkylerade”, ”Projektering” osv osv.Vi har även lagt till lite fler fält, bland annat så man kan ange vad som gäller för anbud/avtal/fakturering, kundens refnr mm.
 • Vi har fixat till lite skönhetsmissar i detaljsidor och listor, under administration och på vunna affärsmöjligheter. Vi har också lagt in smarta regler som förkortar ner ”aktiebolag” till ”ab” mfl små finesser som gör det enklare och roligare att arbeta i Blikk.
 • På startsidan visar vi nu enbart uppgifter och ärenden.

De två senaste leveranserna av timpriser och arbetsorder har krattat manegen för nästa steg där ni bland annat kommer att få se:

 • Rapportera resa och traktamente direkt i tidrapporten.
 • Enklare och bättre tidrapportering i mobilen
 • Kunna lägga till artiklar/material.
 • Skapa uppgifter kopplade till projekt och affärsmöjligheter.
 • Come back för checklistorna!
 • Översiktssida / Gantt-schema på projekten
 • Dokument & epost på arbetsordrar
 • Delfakturering av fastpris
 • Månadsöversikt i tidrapporteringen på både mobil och desktop
 • Dagsrapportering av tid i både mobil och desktop
 • Skapa arbetsorder direkt i mobilen
 • Åtkomst till projekten i mobilen
 • Kunna skapa arbetsordrar för helpdesk-ärenden.

En hel del som ni ser. Det är möjligt att vi försöker dela upp detta i ett par mindre uppdateringar i stället för en stor.

Mvh,
Vännerna på Form1

Ps. Vårt plugin för att se och hantera sina uppgifter i Outlook och spara epost mm ser ut att bli jättebra. Intresserade beta-testare kan höra av sig till mikael@form1.se