Notera att dessa nyheter och funktioner avser en äldre version av Blikk – Blikk Classic!

Vi har gjort en mindre uppdatering av Blikk nu igen, några av nyheterna nedan:

  • startsidan visas nu i kolumnen längst till höger alla uppgifter som saknar datum. Detta istället för som tidigare ”kommande 10 dagar”. Riktigt bra kommer detta bli i en framtida uppdatering när man kan filtrera sina uppgifter efter egna etiketter, tex ”på jobbet”, ”fritidshuset” eller ”nästa gång jag vinner pengar på lotto”. Vi återkommer i en snart framtid om detta.
  • Dokumenten har nu hittat hela vägen in i mobilappen. Nu kan man via kundkorten komma åt alla dokument och mappar på såväl kunder som projekt och affärer. Man kan också använda telefonens kamera för att spara in bilder – perfekt för oss som gillar att skriva anteckningar för hand men vill spara dem för framtiden!
  • Detaljkortet för medarbetare har utökats med fler fält, tex personnr, anställningsnr, hemadress samt anhöriglista. Dessutom kan man nu tala om vilken avdelning denne hör till. Avdelningsbegreppet kommer vi använda till fler saker i framtida uppdateringar.
  • Diverse andra mindre korrigeringar och funktioner, tex kan administratörer numera se och ändra timpriser och debiterbara timmar även om man valt att spärra det för övriga tidsrapportörer. Möjlighet att sätta kontonr för avdragsgill resp ej avdragsgill representation, ingående moms så det blir korrekt på löneunderlagen. Mm mm.

Nu fortsätter vi arbeta med det vi egentligen hade tänkt att göra, dvs ett rejält lyft av projekt/arbetsorder och tidrapporteringen. Vi hoppas kunna släppa en mindre delleverans inom kort.

Mvh,
Vännerna på Form1

Ps. Vårt plugin för att se och hantera sina uppgifter i Outlook och spara epost mm ser ut att bli jättebra. Intresserade beta-testare kan höra av sig till mikael@form1.se