Nyheter i Blikk Business; Bl a tidrapportering med obligatoriska kommentarer, upp- och nedskrivning av tid, arbeta med ÄTA i projekt

Våren är äntligen här och på Blikk har vi jobbat flitigt med att addera fler moduler och funktionalitet som kommer att göra ditt jobb ännu enklare.

TIDRAPPORTERING & KVITTOHANTERING 

Upp- och nedskrivning av fakturerbara timmar
Vid upp- och nedskrivning av fakturerbara timmar i fakturaunderlaget speglas dessa ändringar tillbaka på order och tidrapporter. Inställningen görs av administratör på kontonivå och funktionen kan sedan användas av alla med behörighet till Faktura-modulen.
Administrera > Generellt > Företagsinställningar

Bestäm vilka tidsartiklar och aktiviteter som ska vara rapporterbara på en order
Ställ in valbara tidsartiklar och aktiviteter så blir det lättare för rapportören att välja rätt. Inställningen görs av orderansvarig eller administratör.
Order > Översikt > Fler inställningar

Tidrapportering med obligatoriska kommentarer
Nu finns det möjlighet att ange om det ska vara obligatoriskt att lämna en kommentar när dina medarbetare rapporterar sin tid.

– På ordernivå
För att säkerställa att kommentar följer med på fakturaunderlaget kan orderansvarig eller administratör ställa in om det ska vara obligatoriskt att lämna en kommentar vid tidrapportering.
Order > Översikt > Fler inställningar

– Interntid/Frånvaro
Ange om det ska vara tvingande att lämna intern kommentar på en interntid/frånvaro. Detta underlättar i lönehanteringen vid t ex Vård av Barn då man kan ange t ex barnets namn.
Inställningar > Tid & Kvitton > Interntid eller Frånvaro

Addera bokföringskonto per företagskort
Har du flera anställda med företagskort och vill kunna föra inköpen på olika bokförings/avräkningskonton kan du nu ange ett unikt konto per företagskort.
Tid & Kvitton > Kvitton > Hantera kort

ORDER 

Möjlighet att kopiera en order
Under Spara-knappen på en order finns det nu ytterligare ett val som heter Kopiera. Alla inställningar på ordern kopieras och det är valbart om man även vill ta med deltagare, artiklar eller filer vid kopieringen.

Utökad deltagarväljare
När deltagare ska läggas till på en order finns det nu möjlighet att både söka på namn och filtrera på avdelning, detta underlättar för er som har många användare.

KONTAKTER 

Ny översiktssida för Medarbetare under Kontakter
I desktop-läge finns det nu även en översiktssida för alla era medarbetare i Blikk. Här kan du se namn, avdelning, kontaktuppgifter och skicka SMS till valda medarbetare. Sidan kommer även att på sikt adderas i mobil.
Kontakter > Medarbetare

PROJEKTHANTERING

Arbeta med ÄTA i projekt
I projektöversikten ser du tydligt vad som är en order och vad som är en ÄTA. Om ni vill arbeta med ÄTA i projekt görs inställningen av admininstratören.
Administrera > Generellt > Företagsinställningar

Utökade möjligheter att filtrera med etiketter
Etiketter finns nu på kontakter, affärsmöjligheter, projekt och order.

Vill du veta mer om hur Blikk kan hjälpa din verksamhet att effektivisera administrationen? Kontakta oss för en demo och prova gratis!

Upptäck fördelarna med Blikk!