Nyheter och uppdateringar i Blikk – april 2022

Nyheter i Blikk - april 2022

Nu har vi lanserat version 2.8.2 av Blikk. Den nya versionen innehåller mängder av mindre förbättringar och uppdateringar som kommer att underlätta vardagen för dig som användare. Här guidar vi dig igenom nya uppdateringarna!

 

Notera att en del nyheter bara finns tillgängliga i vissa Blikk-editioner. Vilken behörighet och vilka moduler du har tillgång till kan också påverka vilka uppdateringar du ser.

 

Kopiera tidigare rapporterad dag

I tidrapporteringen har du nu möjlighet att kopiera en tidigare rapporterad dag till en tom dag, vilket underlättar om du exempelvis arbetar med samma projekt flera dagar. Funktionen är tillgänglig i dags-, vecko- och månadsvyn.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro, Business, Byrå och Easy
Tillgänglig för användare med licensen: Light, Basic, Standard eller Total

 

Varning när tidskalkyler överskridits i projekt

Nu blir siffrorna röda om specifika aktiviteter eller rapportörer har överskridit tidskalkylen i ett projekt.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro, Business och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Basic, Standard eller Total

 

Ändra ledighet som redan godkänts

Numera kan attestansvariga redigera ledighetsansökningar som redan godkänts. När ledigheten justeras kommer den anställde att meddelas om förändringen via mejl.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå (samt för de som köpt tilläggstjänsten resursplanering (frånvaro och sjukanmälan) i Business och Easy)
Tillgänglig för användare med licensen: Standard eller Total

 

Ny struktur i resursplaneringen

Tidigare presenterades projektens och samlingsprojektens namn på olika sätt i resursplaneringen, baserat på vilken vy som användes. Nu är strukturen oavsett vy densamma:

  • Projekt (projektnummer och namn)
  • Eventuellt samlingsprojekt (projektnummer och namn)
  • Kundens namn

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Basic, Standard eller Total

 

Kommentarer på förlorade affärsmöjligheter

I modulen Affärsmöjligheter finns det nu möjlighet att lämna kommentarer i förlorade affärsmöjligheter. Kommentarerna kommer att vara synlig när du går in i en avslutad affärsmöjlighet samt i rapporten EXC14.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Standard eller Total

 

Filtrering på avslutade samlingsprojekt

Från och med nu har du möjlighet att filtrera på avslutade samlingsprojekt.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Standard eller Total

 

Ändringar i sökfunktionen

Tidigare inkluderade sökfunktionen alla projekt och samlingsprojekt, oavsett status. Från och med nu visas endast pågående projekt i söket. Vill du söka bland avslutade projekt eller samlingsprojekt kan du välja att söka efter ”Allt”.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro, Business och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Basic, Standard eller Total

 

Nya rapporter

I den senaste versionen hittar du tre nya rapporter:

 

Fakturerbart belopp baserat på planering

Denna rapport baseras på planeringen av löpande projekt och ger dig en prognos över det belopp som går att fakturera framöver, givet att planeringen följs.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Täckningsgrad i projekt

Denna rapport visar täckningsgraden i projekt samt en total täckningsgrad för urvalet. För att beräkna täckningsgraden tar rapporten med intäkt, kostnad och resultat (resultat / intäkt i %).

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Uppdrag / Bevakningslistor

Denna rapport finns endast tillgänglig i Blikk Byrå. Med denna rapport kan du få en god överblick av pågående uppdrag och bevakningslistor för respektive kund.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Förändringar i befintliga rapporter

Även i flera av de befintliga rapporterna har det skett förbättringar:

 

Multipicker i SF-rapporter

Rapporterna som heter ”Summering fakturerad tid / artiklar” går bland annat att ta ut per projektledare, säljare, kundansvarig och samlingsprojekt. Dessa har numera en multipicker vilket gör det möjligt att välja vilket urval du vill göra.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Nya kolumner i TR1-rapporten

I rapporten ”Tidrapporter – Översikt” finns det två nya kolumner som anger när tid har fakturerats samt vem den har fakturerats av.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Förändrat datumurval

När rapporter har tagits ut tidigare har det föreslagna datumintervallet varit inställt på föregående månad. Framgent kommer det föreslagna intervallet variera beroende på när under månaden som rapporten tas ut. Under dag 1–10 kommer det föreslagna intervallet att vara föregående månad, medan det efter dag 11 kommer att vara innevarande månads datum.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Smartare datepicker

Tidigare ändrades inte från- och till-datumet synkroniserat i rapporterna. Hade du en rapport som var inställd från exempelvis 2022-03-01 till 2022-03-31 och ändrade från-datumet till 2022-04-01, stod det gamla till-datumet (2022-03-31) kvar, vilket resulterade i att det inte kom med någon data i rapporten. Gör du en sådan ändring idag kommer till-datumet automatiskt att ändras till det datumet också.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Pro och Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Total

 

Möjlighet att styra välkomstmejl i Documents

I Blikk Byrå har du nu möjlighet att välja om kunder som bjuds in till Documents ska få ett välkomstmejl direkt eller om det ska skickas vid ett senare tillfälle. Så länge ett välkomstmejl inte har skickats till någon av användarna i Documents-kontot visas en varningstriangel vid kundens namn i partnerportalen.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Basic, Standard eller Total

 

Sticky header i bevakningslistor

Vid mindre upplösningar följer headern med när du scrollar i en bevakningslista.

Tillgänglig i följande Blikk-editioner: Byrå
Tillgänglig för användare med licensen: Basic, Standard eller Total

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!

BLOGG

Tips för en lyckad tidsplanering i dina projekt

Här delar vi med oss av flera konkreta tips som hjälper dig att lyckas med tidsplaneringen i dina kommande projekt.