Nyheter och uppdateringar i Blikk – februari 2021

tidrapportering-attest

I dagarna har vi släppt version 2.6.4 av Blikk, denna uppdatering innehåller bl a uppdateringar i attesten (vi vet att många av er attestanter har längtat) och förbättringar i faktureringsmodulen.

Attestmöjligheter utifrån projekt och rapportör

Nu gör vi det enklare för dig som attesterar tider/kvitton i Blikk. Vi har både designat om attesten samt adderat fler vyer och funktioner.
Attesten hittar du som är adminisitratör, attestansvarig eller projektledare underTid & Kvitton / Attestera.

Tidrapporter utifrån projekt
I projektvyn visas en samlad vy över alla tidrapporter som finns att attestera i de projekt som du är projektledare för.

 • Se intervall baserat på vecka, månad eller ett eget datumintervall
 • Du kan välja att visa alla dina projekt eller bara de där det finns något att attestera.
 • Se en jämförelse mellan rapporterad och fakturerbar tid
 • I kolumnen Observera visas varningar om t ex tid i projektet har skrivits upp eller ned eller om det finns oattesterad tid utanför ditt valda datumintervall.
 • Klicka på projektraden för att se tiden fördelat per rapportör och/eller aktivitet
 • Attestera all tid på en gång eller varje tidrapport för sig. Tidrapporten kan också redigeras direkt från attesten.
 • Klicka på en rapportör för att se enskilda tidrapporter samt fler detaljer som t ex aktivitet och kommentarer.

tidrapportör-attest

Tidrapporter utifrån rapportör
Denna vy visas för de med licensen standard/total och med behörigheten attestansvarig eller administratör.

 • Välj om du vill se ett intervall baserat på vecka, månad eller ett eget datumintervall
 • Visa alla rapportörer som du är attestansvarig för eller bara de som har någonting oattesterat.
 • Se t ex rapporterad och fakturerbar tid, avvikelse från schema och frånvaro
 • Varningar visas om rapportören t ex har oattesterade utlägg, om det finns tid som skrivits upp eller ner eller om det finns oattesterad tid utanför valt intervall.
 • Du kan även klicka på rapportörens namn för att fälla ut mer detaljerad information, som t ex övertid,resa,traktamente och tillägg. Här visas även kommentarer.
 • Det finns även möjlighet att expandera alla dagar samt redigera enskilda registreringar.

 

Förbättringar för dig som fakturerar

fakturering-status

Bättre översikt på skapade fakturaunderlag
Vi har i listan över skapade fakturaunderlag adderat ett antal nya kolumner som visar Projekt samt fakturaunderlagets status; Misslyckad, Skapad endast i Blikk eller Skickad till ekonomisystemet.

Matchning av fakturareferenser
När du skapar en samlingsfaktura matchar vi nu fakturareferenser (märkning och referenspersoner), detta innebär att om alla projekt har samma referens så sätts denna också per automatik på fakturan.
Detta gäller i dagsläget endast för dig med integration mot Fortnox eller Visma Administration/Fakturering.

Lättare att hantera misslyckade fakturaunderlag
Nya knappval i vyn Misslyckade.

Återställ: Återställ fakturaunderlaget så att ändringar kan göras och fakturan kan skapas om
Arkivera: Arkivera fakturaunderlaget ifall det misslyckade underlaget inte ska skickas till ekonomisystemet av någon anledning.

Övriga förbättringar

Smarta förslag på klockslag vid tidrapportering
Om du rapporterar tid med klockslag och det finns ett tidigare klockslag angivet på samma dag så kommer starttiden att föreslås automatiskt utifrån detta. Sluttiden sätts till aktuell timme och minut, vid den tidpunkt som du klickar i rutan.

Datumsortering i projektlistan
Förändrad standardsortering som baseras på det datum som projektet skapades, där det senast skapade projektet hamnar högst upp. Favoritmarkerade projekt visas fortfarande överst.  Nya kolumner tillagda i listan för skapat datum samt start och slutdatum.

Resultatuppföljning fastprisprojekt
Ny rapport för att följa upp resultatet i fastprisprojekten baserat på kostnaden för nedlagd tid. Du hittar rapporten under Rapporter > Ekonomi / Resultauppföljning fastprisprojekt.

E-signering – addera fler bilagor och redigera parter
När man skapar en ny e-signering går det nu även att ladda upp egna bilagor/pdf-filer, tidigare gick det endast att välja bland de filer som redan fanns upplagda under ett avtal eller projekt. Det finns också möjligt att redigera parter innan en e-signering har skickats.

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

5 tips för att minska betalningstiderna och öka lönsamheten

Här delar vi med oss av en handfull tips som hjälper dig att minska betalningstiderna och öka lönsamheten!

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!