Rapport: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

59 procent högre vinstmarginal. Det har svenska organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till ledningen, enligt en undersökning från det globala analys- och konsultföretaget Great Place to Work. Här tittar vi närmare på sifforna och de viktigaste insikterna som företagsledare kan ta med sig från rapporten!

 

Så mår svenskarna på jobbet

Mellan februari 2020 och januari 2021 undersökte Great Place to Work upplevelsen hos 23 074 medarbetare på svenska företag. Medarbetarna, som arbetar på företag i varierande storlek och bransch, har tagit ställning till ett sextiotal påståenden om hur de upplever att deras arbetsgivare presterar inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Rapporten, som går under namnet ”Så mår svenskarna på jobbet”, inkluderar även en analys som jämför Sveriges bästa arbetsplatser med genomsnittliga svenska företag när det kommer till sjukfrånvaro, personalomsättning, vinst- och rörelsemarginal samt omsättning.

Resultaten från analysen tyder på stora fördelar för de organisationer som skapat en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner tillit till ledningen.

– Att investera i sitt ledarskap och i sina medarbetare är något vi rekommenderar alla verksamheter som vill få ökad lönsamhet och samtidigt få ner graden av sjukfrånvaro och personalomsättning. Innovationskraft, nöjda kunder, bra rykte och bättre business – allt springer ur en hög grad av tillit, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

> Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

 

Minskad sjukfrånvaro

Undersökningen visar bland annat att de företag som kvalar in på Great Place to Works topplista över Sveriges Bästa Arbetsplatser har en sjukfrånvaro som är nästan 50 procent lägre än det svenska genomsnittet. En minst sagt imponerande siffra!

 

Högre vinst- och rörelsemarginal

Trots att den låga sjukfrånvaron är imponerande blir siffrorna än mer anmärkningsvärda när de ekonomiska resultaten jämförs. Bland de stora och medelstora företagen som kvalar in på Great Place to Works topplista är vinstmarginalerna 59 procent högre än genomsnittet. Likaså är rörelsemarginalerna 42 respektive 37 procent högre i jämförelse med de 10 000 genomsnittsföretag som ingick i den ekonomiska analysen.

 

Stor korrelation mellan förtroende och hälsa

Något annat som blir väldigt påtagligt i undersökningen är att förtroendet för ledningen har en stor inverkan på medarbetarnas hälsa. Så mycket som 90 procent av de tillfrågade medarbetarna som uttrycker att de har ett högt förtroende för ledningsgruppen, instämmer också i påståendet att arbetsplatsen är psykisk hälsosam.

Kersti Bergström är vd för det snabbväxande affärssystemet Blikk i Piteå. Hon är övertygad om att företagskulturen hänger ihop med framgången.

– En kultur präglad av tillit skapar ett genuint driv och engagemang. På Blikk arbetar vi medvetet för att bibehålla och utveckla vår Blikk-anda som bygger på en platt organisation, förtroende, prestigelöshet och snabba beslutsvägar.

En viktig del i det arbetet är att ledningen löpande delar information med medarbetarna. Till exempel berättar Kersti Bergström varje månad om företagets ekonomiska resultat.

– Vi går igenom hur vi ligger till och planerar framåt. Jag tror att den här transparensen både skapar teamkänsla och förståelse för de beslut och prioriteringar vi gör.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Krånglig administration bidrar till att chefer byter jobb

Forskning visar att krånglig administration är en av de främsta orsakerna till att chefer byter jobb. 

Jobba med projektplanering

BLOGG

7 tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och företagets lönsamhet. Här hittar du sju tips som ökar trivseln på jobbet!

Projektplanering

BLOGG

5 tips för minskad stress på arbetsplatsen

Här delar vi med oss av en handfull tips som kan hjälpa chefer och ledare att minska stressen bland sina medarbetare!