Case - Migrering

Baringo

Efter att ha bytt till Blikk Pro har kommunikationsbyrån Baringo fått tillgång till fler smarta funktioner som underlättar det dagliga arbetet.

claus-thingvall-advise-north

Wilma Östlund
Verksamhetsansvarig och projektledare
www.baringo.se

”Blikk Pro har ett modernare gränssnitt som är enklare att använda och ger en bättre överblick.”

Elite Accounting

Hej Wilma, hur har det gått att migrera från Blikk Classic till Blikk Pro?

Det har gått förvånansvärt smidigt. Vi trodde att det skulle vara en lång och krånglig process, men det visade sig att det gick både snabbare och smidigare än vad vi tänkt oss.

 

Hur har ni upplevt den hjälp ni fått av Blikk i samband med migreringen?  

Inför bytet hade vi möten med produktspecialisten Hanna, vilket var mycket värdefullt. Hon förstod snabbt våra behov och kom med många bra förslag som vi inte hade tänkt på innan. Eftersom vi hade tillgång till mycket data, både i Blikk och andra system, fick vi dessutom hjälp att reda ut vilken data som behövdes föras över och inte. Det hjälpte oss att få rätt funktioner på plats i Blikk Pro!

 

Vilka är de främsta fördelarna ni upplevt sedan bytet från Classic till Pro?

Blikk Pro har ett modernare gränssnitt som är enklare att använda och ger en bättre överblick. Vi upplever också att de funktioner vi använt tidigare fungerar smidigare i Pro, samtidigt som vi fått tillgång till fler smarta verktyg.  

 

Har ni börjat använda några nya funktioner sedan bytet till Blikk Pro?

Analysverktyget är en nyhet som är väldigt uppskattad. Den uppdaterade projekthanteringen – med samlingsprojekt och projekt – används även den frekvent, liksom attesteringen och faktureringen. Det är enkelt att ta fram fakturaunderlag och vi har mycket nytta av att kunna jobba med återkommande fakturering.

 

Något tips till andra företag som funderar på att byta från Blikk Classic till Blikk Pro?

Passa på att tänka igenom hur ni använder systemet i dagsläget och vilka funktioner ni har ett behov av att börja använda framöver. Här är det till stor hjälp att nyttja expertisen hos Blikks produktspecialister för att komma fram till den bästa lösningen. Var inte rädd för att göra bytet, det kommer att skapa stort mervärde för hela organisationen!

Vill du också byta från Blikk Classic till Blikk Pro?