Case - Migrering

Arctic Group

Arctic Group är ett av Norrlands största privatägda IT-konsultföretag. Efter att ha bytt från Blikk Classic till Blikk Pro kan de bland annat dra nytta av en smidigare fakturering och projekthantering.

claus-thingvall-advise-north

Nina Bramberg
Delivery Coordinator
www.arcticgroup.se

”En av de största fördelarna med Blikk Pro är flexibiliteten och användarvänligheten!”

Elite Accounting

Hej Nina, hur har det gått att migrera från Blikk Classic till Blikk Pro?

Det har gått väldigt bra att genomföra bytet från Classic till Pro. En av sakerna som vi uppskattade var att faktiskt kunna välja vad vi skulle flytta över till Pro samt vilka delar som skulle migreras per automatik respektive manuellt.

 

Hur har ni upplevt den hjälp ni fått av Blikk i samband med migreringen?

Vi är mycket nöjda med den hjälp som vi fått av produktspecialisten Hanna, både innan, under och efter bytet. Inför migreringen hade vi flera möten där vi fick hjälp att reda ut vilka funktioner vi skulle använda, vad vi skulle flytta över från Classic och hur set-upen skulle se ut – allt för att passa vår verksamhet. I efterhand dök det upp frågor, bland annat kring inställningarna, vilket vi också fick bra hjälp med. Supporten på Blikk är både snabba och duktiga.

 

Vilka är de främsta fördelarna ni upplevt sedan bytet från Classic till Pro?

En av de största skillnaderna som vi märkt av är att Blikk Pro är mycket mer flexibelt och användarvänligt i jämförelse med sin föregångare. Vi upplever också att faktureringen, uppföljningar och projekthanteringen fungerar smidigare. 

 

Har ni börjat använda några nya funktioner sedan bytet till Blikk Pro?

I dagsläget har vi inte börjat använda några nya funktioner. Många av funktionerna som vi använt tidigare har däremot förbättrats i Blikk Pro, vilket medfört att vi börjat använda dem på ett nytt sätt. Ett exempel på detta är rapporterna, som jag och våra projektledare nyttjar för uppföljning och statistik.

 

Något tips till andra företag som funderar att byta från Blikk Classic till Blikk Pro?

Vi var själva tveksamma till att genomföra bytet och sköt det framför oss länge. Efter att ha gjort migreringen ser vi däremot bara fördelar med Blikk Pro. Vårt bästa tips till andra företag är därför att ta kontakt med Blikk och gå igenom hur Blikk Pro kan förenkla för ditt företag och hur migreringen enklast görs, sen är det bara att byta – skjut inte på det!

Vill du också byta från Blikk Classic till Blikk Pro?