KYC & AML

Nu utökas Blikk Byrå med en molnbaserad KYC & AML-lösning som är särskilt framtagen för redovisningsbyråer och gör det möjligt att arbeta i ett sömlöst flöde, från allmän riskbedömning till kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt rapportering.

Se demo

KYC & AML-dashboard

KYC & AML-lösning för redovisningsbyråer

 • Standardiserad mall för allmän riskbedömning
 • Full koll på kundkännedomsprocessen
 • Automatisk inhämtning av verifierade företagsuppgifter
 • Automatiska kontroller mot PEP- och sanktionslistor
 • Stöd för ID-kontroll med BankID
 • Registrera, hantera och följ upp egna avvikelser

 

Allmän riskbedömning

Penningtvättslagen ställer höga krav på den allmänna riskbedömningen, som ska vara genomarbetad, detaljerad och anpassad efter byråns verksamhet samt hållas uppdaterad.

Blikk har en standardiserad mall med fördefinierade frågor som gör att du enkelt kan upprätta en allmän riskbedömning för din redovisningsbyrå. Den allmänna riskbedömningen genomsyrar hela flödet och underlättar när du ska göra KYC:er.

Du har även möjlighet att ange när nästa bedömning ska göras och kan därför känna dig trygg med att regelefterlevnaden bibehålls.

KYC & AML - Allmän riskbedömning
KYC & AML - Kundkännedom

Full koll på KYC/AML-processen

Få full koll på byråns kundkännedomsprocess, från riskbedömning till bevakning och rapportering. Blikk hämtar automatiskt verifierade företagsuppgifter om styrelse och verklig huvudman och gör samtidigt kontroller mot PEP- och sanktionslistor.

ID-kontrollen av verklig huvudman och företrädare för bolaget kan göras med BankID. Riskbedömningen av uppdragen ärvs ner från den allmänna riskbedömningen, vilket resulterar i en snabb och smidig onboarding.

Löpande bevakning

Blikks smarta verktyg kontrollerar löpande om det sker några förändringar bland kundernas företagsuppgifter, exempelvis om befattningshavare eller verklig huvudman ändrats, eller om de lagts till på en PEP- eller sanktionslista. Sker det förändringar som kan påverka riskbedömningen skapas det automatiskt en händelse och du kan snabbt ta lämpliga åtgärder.

KYC & AML - Löpande bevakning

”Vi använder redan Blikk Byrå för att hålla koll på våra affärsmöjligheter, bevakningslistor och uppdrag. När byråstödet nu utökas med en KYC-lösning som uppfyller alla våra behov slipper vi tidskrävande dubbelarbete i flera system.”

– Olivia Hedman, Ådemark Ekonomi

KYC - Registrera egna händelser och avvikelser

Händelser och avvikelser

Utöver den automatiserade bevakningen av företagsinformation har du möjlighet att registrera, hantera och följa upp egna händelser och avvikelser som upptäcks vid exempelvis bokslut, löpande bokföring eller revision. Det finns även en länk som gör att du snabbt kan nå Finanspolisens portal, GoAML, för att anmäla misstänkta avvikelser som penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Överskådlig dashboard

Blikk ger dig en fullständig överblick av byråns KYC-arbete. Via den överskådliga dashboarden kan du enkelt se aktuella händelser, exempelvis ändrad ägarstruktur hos kunder och påminnelser om årlig KYC, men även antal kunder som har en färdigställd, pågående eller ej påbörjad KYC. Du kan dessutom se status för den allmänna riskbedömningen samt övergripande risknivån.

För att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt funktionalitet och information i KYC-modulen, har du möjlighet att anpassa behörigheten för byråns medarbetare.

KYC & AML - Dashboard

Boka demo av KYC & AML

Vill du ser mer av Blikk KYC & AML? Boka en kostnadsfri demo:

Vanliga frågor

Vad kostar Blikk KYC & AML?

Det finns flera faktorer som påverkar priset för Blikks molnbaserade KYC & AML-lösning. 

Läs mer om priserna för Blikk KYC & AML. 

Vad betyder allmän riskbedömning?

Den allmänna riskbedömningen syftar till att identifiera och bedöma vilka potentiella risker som kan vara kopplade till företagets verksamhet ur ett penningtvätts- och terrorfinansierings-perspektiv

Läs mer om vad allmän riskbedömning innebär.

Vad betyder kundkännedom?

Enligt penningtvättslagen måste företag inom vissa branscher ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, vilket kallas för kundkännedom eller KYC, som är en förkortning för Know Your Customer. Syftet med detta är att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt.

Läs mer om vad kundkännedom betyder.

Vilka åtgärder krävs för att uppnå kundkännedom?

För att uppnå kundkännedom är man tvungen att kontrollera och dokumentera:

 • Affärsrelationens syfte och art
 • Kundens identitet
 • Om kunden har en verklig huvudman
 • Om kunden är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland
 • Om kunden finns med på EU:s sanktionslista
Vad händer om man inte lever upp till kraven i penningtvättslagen?

Företag som omfattas av penningtvättslagen och misslyckas att leva upp till denna riskerar att få kraftiga sanktionsavgifter.

Amando Morino - Vikta Partner

BLOGG

Ekonomibyrån om Blikk KYC & AML: ”Underlättar vår vardag”

”När Blikk Byrå nu utökas med en KYC-lösning som uppfyller våra behov slipper vi tidskrävande arbete i flera system.”

resursplanering

BLOGG

Från manuell hantering till sömlöst flöde med Blikk KYC & AML

”Med Blikks molnbaserade KYC & AML-lösning slipper vi tidskrävande arbete i Word och Excel-filer.”

redovisningsbranschen trender

BLOGG

Byråns glädje över KYC-lösningen: ”Inga fler Excel-filer!”

”Vi jämförde flera olika system och upplevde att Blikk kunde erbjuda den mest användarvänliga KYC-lösningen.”