Blikk för dig med Visma Lön

Blikk fungerar utmärkt som ett fristående system, men med integrationskopplingen till Visma Lön kan du enkelt exportera och föra över färdiga löneunderlag. Underlätta lönekörningen och minska administrationen med flera timmar varje månad!

TESTA BLIKK GRATIS Se filmen

Visma Lön

Underlätta löneadministrationen och slipp besvärliga procedurer med dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids- och lönedata från Blikk direkt till Visma Lön (300 eller 600) med bara en enda fil.

Mer om Blikk med Visma Lön

  • I Blikk rapporterar ni uppgifter om semester, frånvaro och övertid samt era utlägg och därefter kan uppgifterna överföras till Visma Lön.
  • Smarta tjänster som Blikk integrerat med ditt lönesystem kan avsevärt underlätta hela löneadminstrationen och AGI (Arbetsgivardeklaration på Individnivå). Med en effektiv process för tidrapportering, attestering av underlag, hantering av utlägg och reseräkning etc. kan anställda meddela arbetsgivaren eller löneavdelningen i god tid om allt som kan påverka löneutbetalningen.
  • Med den specialiserade Visma-exportfilen får ni vid varje månadsslut ett totalt utdrag över övertid, frånvaro och lönetimmar samt utlägg för alla anställda, så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.Läs mer om Vismas löneprogram.