Stöd för PAXml

Med hjälp av Blikk är det enkelt att ta fram kompletta löneunderlag som kan exporteras i filformatet PAXml. Filerna kan sedan laddas upp till ett lönesystem för vidare behandling.

TESTA BLIKK GRATIS Se filmen

Mer om PAXml

PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram. Förutom själva löneunderlaget kan även konteringsinformation, personuppgifter och arbetstider enligt schema överföras.

Överföring av lönedata kan ske enligt två olika metoder. Antingen skickas en tid- eller lönekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är. Koderna är definierade i denna standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på exempelvis personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester.

Med denna metod behöver inte försystemet ha någon kunskap om hur lönen ska hanteras. För överföring av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten anges direkt i stället för kod.