Blikk för dig med Fortnox

Blikks Fortnox-koppling innebär en fullständig och sömlös integration mellan de båda systemen. Från första kontakt med kunden, genom offert, projektplanering till tidrapportering, utfört arbete, fakturering och lön.

SE ALLA FUNKTIONER Se filmen

Ekonomisystem

Fortnox

Blikks Fortnox-koppling innebär en fullständig och sömlös integration mellan de båda systemen och ger stöd för hela administrativa processen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, maskiner, material, resor, traktamenten, utlägg, följesedlar, leverantörsfakturor och fakturering. 

Mer om Blikk med Fortnox

  • Din data såsom kunder, projekt och artikelnummer synkroniseras automatiskt mellan systemen och du slipper dubbelarbetet med att lägga in data i två system.
  • Alla arbetade timmar och utlägg registreras i Blikk och kan skickas till Fortnox där du får ut ett komplett fakturaunderlag. När inbetalningar registreras i Fortnox återrapporteras den informationen till Blikk så att du enkelt kan se om en kund betalat sin faktura. 
  • Integrationen underlättar arbetet för din ekonomiavdelning eller bokföringsbyrå som loggar in i Blikk via egen portal. Bättre och enklare kan det inte bli!

Lönesystem

Fortnox lön

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids-, utläggs- och lönedata från Blikk direkt till Fortnox Lön med bara en enda fil.

Mer om Blikk med Fortnox lön 

  • I Blikk rapporterar ni uppgifter om semester, frånvaro och övertid och uppgifter kan på ett smidigt sätt överföras till Fortnox Lön.
  • Smarta tjänster som Blikk kan avsevärt underlätta hela löneadminstrationen och AGI (Arbetsgivardeklaration på Individnivå)
  • Med en effektiv process för tidrapportering, attestering av underlag, hantering av utlägg och reseräkning etc. kan anställda meddela arbetsgivaren eller löneavdelningen i god tid om allt som kan påverka löneutbetalningen.
  • Med den specialiserade Fortnox-exportfilen får ni vid varje månadsslut ett totalt utdrag över flextid, ledighet, semester och lönetimmar för alla anställda, så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.
  • Integrationen underlättar arbetet för din ekonomiavdelning eller bokföringsbyrå som loggar in i Blikk via egen portal. Bättre och enklare kan det inte bli!

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.