Vår utbildningskonsult Hanna hjälper dagligen Ekonomi- och redovisningsbyråer att komma igång med Blikk Byrå på bästa sätt.

Hej Hanna. Vilka tycker du är de största fördelarna för en redovisningsbyrå med att använda Blikk Byrå?

– Att få koll på tiden! Hur mycket tid tar varje uppdrag, hur fördelar vi tiden, lägger vi vår tid på rätt saker. För alla företag generellt, men för en byrå i synnerhet, så är tid en resurs som behöver förvaltas väl. Blikk blir ett hjälpmedel för att få full koll på tidrapporteringen och därmed ett kraftfullt verktyg för byrån.

Vilka är dina favoritfunktioner i Blikk Byrå?

– Trots all smart kringfunktionalitet i systemet tycker jag nog egentligen bäst om tidrapporteringen, för jag vet hur betydelsefull den är. Jag rapporterar in min tid, sen kan den tiden användas som underlag för fakturering och även för mitt löneunderlag. Tänk sen tidrapportering av många, under en längre tid – den datan går att använda i olika typer av analyser och som statistiskt underlag för strategiska beslut.Tänker man på det så inser man verkligen hur viktig tidrapportering är och vilken roll det kan spela i ett företag.

Nyfiken på att veta mer om Blikk Byrå? Läs mer här.