Trendspaning: Hållbarhet inom revisions- och redovisningsbranschen

Hållbarhet inom redovisningsbranschen

Få ämnen har varit lika omtalade som hållbarhet under de senaste åren. Nu tyder allt mer på att hållbarhet kommer att bli ett ännu mer prioriterat område inom revisions- och redovisningsbranschen. Men vad innebär det i praktiken? Här tittar vi närmare på hur hållbarhetstrenden påverkar branschen.

 

Kundernas krav kring hållbarhet ökar

Under augusti 2021 genomförde Svenskt Kvalitetsindex en kundnöjdhetsundersökning inom redovisningsbranschen. Även om det huvudsakliga syftet var att utvärdera hur nöjda företagen är med deras leverantörer av redovisningstjänster, ställde man också en mängd frågor kopplat till hållbarhet. Detta för att mäta och analysera ett hållbarhetsindex. Branschens samlade betyg uppgick till 67.1 på en skala 0–100.

– Godkänt men det finns mycket mer att göra säger Love Westin, analyschef och forskare kring hållbarhetsfrågor på Svenskt Kvalitetsindex.

Han fortsätter:

– […] Det går också att konstatera att kundernas krav kring detta ökar. Dels så tror man att hållbarhetsredovisning kommer vara något som kommer krävas för alla men man ser också det som ett viktigt område för att stärka sin affär. Hur kan en leverantör av redovisningstjänster bli en naturlig partner även kring hållbarhetsfrågor? Det är en fråga som branschen behöver adressera avslutar Love Westin.

 

Så kan branschen bli bättre att jobba med hållbarhet

Hur kan revisions- och redovisningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen? Den frågan diskuterade en panel med branschexperter under FAR:s årsstämma i slutet av september. Under samtalet kunde de presentera en rad konkreta åtgärder som aktörer inom branschen kan anamma för att förbättra sitt hållbarhetsrelaterade arbete:

  • Ekonomi, företagande och hållbarhet hör ihop – koppla ihop den finansiella och den utökade redovisningen
  • Ta diskussionen med kunden – lyft, visa och förklara nyckeltal kring hållbarhet
  • Utbilda all personal i hållbarhetsfrågor
  • Jobba kontinuerligt med frågorna – på byrån och med kunderna
  • Det finns ingen quickfix – jobba långsiktigt
  • Branschen har en viktig roll i och med mätning och verifiering – ta höjd för att det troligen kommer ökade villkor för att ställa om i hållbarhetsriktning

 

Ny standard för hållbarhetsrapportering

Aktörer inom revisions- och redovisningsbranschen har ett högt anseende samt stor inverkan på sina kunder. Det innebär att byråer och konsulter i branschen har möjlighet att ta en nyckelroll i företagens hållbarhetsomställning och fortsatta hållbarhetsarbete.

Med bakgrund till detta har Srf konsulterna, tillsammans med sina systerorganisationer i Norge och Finland, tagit fram en ny nordisk standard för hållbarhetsrapportering – Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS). Standarden har utvecklats i nära samarbete med redovisningsbranschen och gör det möjligt för fler små och medelstora företag att börja hållbarhetsrapportera.

Läs mer om NSRS eller kolla in denna video där Roland Sigbladh, Förbundsdirektör på Srf konsulterna, berättar mer om dess fördelar:

 

Hållbarhet – en bra affär för alla

Att hållbarhet blir viktigare och viktigare inom revisions- och rådgivningsbranschen råder det ingen tvekan om. Något som inte enbart är bra för miljön, utan även för företagen och aktörer inom revisions- och redovisningsbranschen!

Företagen som hänger med i hållbarhetsomställningen kommer att ha stora konkurrensfördelar och möjligheter att öka sin lönsamhet framöver. Likaså kommer det att bli för redovisningsbyråer och konsulter, som kan erbjuda sina kunder en ny värdeskapande tjänst.

 

För att summera det hela…

…är hållbarhetstrenden här för att stanna. Något som kan gynna både miljö, företag och aktörer inom revisions- och redovisningsbranschen. Fundera därför på hur du eller din byrå kan vara en del av kundernas hållbarhetsomställning och fortsatta hållbarhetsarbete!

Upptäck fördelarna med Blikk Byrå!

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

Ny studie: Hög kundnöjdhet inom redovisningsbranschen

Kunderna är mycket nöjda med sina leverantörer inom redovisningsbranschen, enligt SKI. Men vilka är egentligen framgångsfaktorerna bakom detta?

Norengs

BLOGG

9 tips för att hitta nya kunder till din redovisningsbyrå

Tack vare dagens digitala kanaler finns det fler möjligheter än någonsin tidigare att attrahera nya kunder till din byrå.

Webbinarier

BLOGG

Hur digitaliserad är redovisningsbranschen?

Vi tar pulsen på redovisningsbranschen med hjälp av några aktörer som lyckats med digitaliseringen – och tagit steget från redovisare till rådgivare.

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
JDG revision
Elite Accounting
Mero Rekrytering