FAQ

10 frågor och svar om tidrapportering och kvittohantering

I vår FAQ hittar du vanliga frågor och svar om funktionerna tid och kvitton. 

Vad är en artikel?

En artikel ligger till grund för priset ut mot kund. I Blikk ligger det från början följande artiklar: tid, bilresa, fastpris, leverantörsfaktura och utlägg, men du kan också skapa och lägga till fler artiklar, som till exempel material, traktamente, maskiner/utrustning och tillägg.  Det är även välja att importera artiklar från ett befintligt artikelregister.

Genom att koppla en viss artikel till en specifik användare kommer den valda artikeln att föreslås när personen ska tidrapportera.

Vad är en tidskod?

All den tid som rapporteras mot antingen ordrar eller interntid styrs av tidskoder, och tidskoden styr de lönekoder som sedan kommer över till löneunderlaget. Exempel på tidskoder kan vara normaltid eller övertid, och vad man väljer kommer också avgöra om personens tidsbank påverkas eller inte.

Vad är en aktivitet?

En aktivitet förklarar vilken typ av arbete som har utförts, och beskrivs på fakturaunderlaget till kunden. Det är möjligt att rapportera tid mot flera aktiviteter på en dag, samt att enskilt prissätta de olika aktiviteterna som är kopplade till en order. Du kan även välja om du vill att en aktivitet ska kopplas samman med en specifik artikel eller tidskod, vilket gör det enkelt för användaren när denne ska rapportera sin tid.

Vad är ett tillägg?

Ett tillägg är en artikeltyp för exempelvis OB, risk/smuts, hög höjd och jourtid.

Vad innebär det att låsa en dag eller vecka?

När du låser en dag eller vecka skickas den rapporterade tiden till attestansvarig för godkännande. Så länge tiden ligger oattesterad kan du fortfarande låsa upp dagen eller veckan och redigera och ändra den rapporterade tiden.

Kan jag ta bort tid som har rapporterats?

Ja om tiden ännu inte har attesterats av attestansvarig person. Har tiden däremot blivit attesterad behöver du be attestansvarig att låsa upp den låsta dagen eller veckan innan du kan ta bort tiden. Om du däremot är din egen attestant behöver du bara låsa upp dagen och ta bort önskad tid.

Kommer timmarna i min tidsbank över till vårt lönesystem?

Nej, de timmar som du har i din tidsbank går endast att se i Blikk.

Kan jag skriva ut eller exportera ett löneunderlag från Blikk?

Ja du kan välja mellan att skriva ut underlaget och spara det som en pdf, eller exportera underlaget till en fil, för att sedan importera det till ditt lönesystem.

Jag skulle vilja att min redovisningsbyrå har åtkomst till Blikk, är det möjligt?

Ja, vi rekommenderar alla våra kunder att koppla sin ekonomibyrå till Blikk via vår smarta partnerportal. I Blikk finns allt samlat som er byrå kan behöva för sin lönehantering, såsom timmar, frånvaro, resor, kvitton och utlägg. Läs mer om vår partnerportal