Fyra vanliga problem med tidrapportering – så kan de undvikas

tidrapportering

En effektiv och tillförlitlig tidrapportering är en av grundstenarna för att bygga ett företag med god lönsamhet – en självklarhet för de flesta. Men fel utfört kan tidrapporteringen också orsaka problem, oavsett vilket tidrapporteringssystem man använder. Vi listar de vanligaste problemen och ger tips på hur de kan undvikas.

Multitasking förvirrar för tidredovisningen

Multitasking sänker produktiviteten rejält. Enligt en rapport från American Psychological Association får du 40 procent mindre gjort när du hoppar mellan olika arbetsuppgifter istället för att fokusera på en i taget. En annan nackdel med multitasking är svårigheten att rapportera tid. Många som multitaskar har svårt att veta hur tiden spenderats när det ska tidrapporteras, vilket gör rapporteringen otillförlitlig.

En bra lösning, som är lättare sagd än gjord, är att helt enkelt utföra en sak i taget från början till slut. I Blikk kan du tidrapportera på specifika uppgifter som ”tasks” och ”to-dos”, dela upp större uppgifter i mindre delmoment och håll koll på Projekttavlan så att du inte har för många påbörjade uppgifter samtidigt. Genom att stämpla in på en uppgift när den påbörjas och stämpla ut när den är klar så kommer tidrapporteringen också att stämma på minuten.

Läs mer: Därför mår du bra av att tidrapportera

Tekniken funkar inte när det ska tidredovisas

Har du tagit steget till en digital tidrapportering? Bra! Men fel val av teknik riskerar att äta upp hela den digitala tidsvinsten. Se till systemet som används är användarvänligt och fungerar väl ihop med övriga digitala verktyg som företaget använder. Är t ex tidrapporteringssystemet kopplat och integrerat med bokföringssystem som Visma och Fortnox så går det överföra fakturaunderlag med ett knapptryck, utan någon manuell arbetsinsats.

Ett annat exempel är kopplingen mellan tidredovisningen och lönesystemet. När tekniken fungerar som den ska så kan man importera lönedata från tidredovisningen till lönesystemet och spara många arbetstimmar av manuellt arbete.

Experten tipsar: Så väljer du rätt system för tidredovisning

Fel saker tidrapporteras

Alla tidrapporterar, siffrorna stämmer, arbetsbelastningen är lagom – men ändå känns resultaten inte rätt. När ett nytt system för tidredovisning implementeras så skapas olika aktiviteter som ska rapporteras av medarbetarna. Olika projekt sätts upp och inom dessa kan medarbetarna rapportera vilka typer av arbetsuppgifter som utförts. Informationen ligger sedan till grund för viktiga affärskritiska data som mätning av debiteringsgrad, projektens lönsamhet, andelen möten och intern tid, frånvaro och mycket mer. Tillsammans ges en god bild av hur verksamheten går och vad som kan göras bättre.

Alla fördelar beskrivna ovan förutsätter en korrekt utförd tidrapportering. Men även om alla tidrapporterar rätt efter förutsättningarna så kan det bli fel. Ett vanligt misstag är att ha för många överlappande kategorier så att samma typer av arbetsuppgifter rapporteras på olika ställen. Om två medarbetare projektlett och skrivit varsin rapport så kanske den ena tidrapporterar det som projektledning och skribentuppdrag och den andra som researcharbete och konsultarbete. Resultatet blir då svårt att analysera. Ett annat problem är att ha för få kategorier så att informationen blir för generell, eller att ha olika ”övrigt-kategorier” som lätt tenderar att bli överrapporterade och användas som ”slask” när inget annat passar.

Lösningen är, som så ofta annars, tydliga rutiner och instruktioner för vilket arbete, hur det ska rapporteras och var.

Läs mer: Så lyckas du med projektuppföljningen

Alla tidrapporterar inte

Tidredovisning för alla projekt ger mängder av värdefull kunskap om projektbudget, medarbetarnas arbetsbelastning, vilka typer av projekt som ska prioriteras respektive undvikas, och så vidare. Men om inte alla hjälps åt och rapporterar korrekt riskerar ledningen att ta beslut på felaktig information, vilket kan få stora konsekvenser för företaget. Alla kommer inte vara lika entusiastiska och duktiga på att rapportera sin tid, men utan en viss grundnivå faller mycket av nyttan bort.

När medarbetare inte fyller i sina tider är det lätt att timmar tappas bort och inte faktureras. Och när det tidrapporteras för sällan, kanske en gång i veckan eller månaden, kan problem med kassaflödet uppstå eftersom tiden mellan utfört arbete och fakturering blir för lång. Snabb rapportering ger även värdefull realtidsdata på vilka projekt som är mer eller mindre lönsamma.

Slarv med tidrapporteringen kan även slå tillbaka på medarbetaren själv när det är dags för lön. Den som inte rapporterar avvikelser som semester, sjukfrånvaro, resor och utlägg riskerar antingen att få för lite pengar eller för mycket och bli återbetalningsskyldig. Det leder även till onödigt och tidsödande administrativt efterarbete, som drabbar både den som sköter lönerna och medarbetaren.

Läs mer: 9 tips för en smidigare utläggshantering
Inspiration:
5 anledningar till varför ditt företag ska använda ett digitalt tidrapporteringssystem

Vill du veta mer om tidrapportering i Blikk? Testa gratis eller boka en demo.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

Tidrapportering från en timanställd – tänk på det här

En timanställd som inte tidrapporterar får ingen lön, men vad ska man som arbetsgivare och anställd tänka på i tidrapporteringen?

Korttidspermittering

BLOGG

Så underlättar du tidrapporteringen för dina anställda

Tidrapporteringen ses av många anställda som ett nödvändigt ont. Här är tipsen som hjälper dig att underlätta tidrapporteringen!

Webbinarier

BLOGG

Fyra funktioner en bra mobilapp för tidrapportering måste ha

Apparna har vunnit kampen mot stämpelklockor och Exceldokument. Men vad borde man kräva av en mobilapp för tidredovisning?

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
structor
JDG revision
Elite Accounting
Mero Rekrytering