5 trender som formar framtidens arbetsplats

Coronapandemin och den fortskridande digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för hur och var vi kan arbeta. Här tittar vi närmare på en handfull trender som formar framtidens arbetsplats!

 

Fler kommer att vilja arbeta hemifrån

När coronapandemin bröt ut var det många svenskar som fick lämna kontoret för att börja arbeta hemifrån. Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2021 var det drygt hälften av Sveriges yrkesverksamma personer som var tvungna att ta med sig jobbet hem.

De allra flesta, mer än 8 av 10, uppger att det har fungerat bra att sköta sitt arbete på distans, enligt samma undersökning. Majoriteten vill även fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin är över – men inte i samma utsträckning!

Heltidsarbetande som arbetat hemifrån under pandemin vill fortsätta med det två dagar i veckan. Resterande dagar vill de vara på kontoret.

 

Hybridkontor kommer att bli vanligare

I takt med att fler vill fördela sin arbetstid mellan hemmet och kontoret, kommer hybrida lösningar att växa i popularitet.

– Det vi kallar hybrida arbetssätt, eller hybridkontoret, ett upplägg där medarbetare delar sin tid mellan kontorsarbete och distansarbete och samsas i de fysiska och digitala rummen, är det vi och många med oss tror starkt på framåt, säger Viktor Wallström, Kommunikations- och Hållbarhetschef på Tele2.

 

Nya krav på kontorsmiljön

Övergången till hybridkontor kommer att ställa nya krav på arbetsplatsernas utformning. Enligt en undersökning från Microsoft uppger 66 procent av de tillfrågade ledarna att de planerar att förändra företagets kontorsmiljö för att bättre tillmötesgå de nya önskemålen. Det kan exempelvis handla om att ge förutsättningar för såväl fysiska som digitala möten, samt skapa en inspirerande arbetsmiljö som stimulerar varierande arbetsuppgifter.

Läs mer: Nio tips för att hålla effektiva möten

 

Högre krav på tekniska lösningar

Den ökade flexibiliteten ställer inte enbart nya krav på den fysiska arbetsmiljön på kontoret. Det ökar även efterfrågan på tekniska lösningar som främjar kommunikation, samarbete och möten. Likaså blir kraven på dessa lösningar högre, både vad gäller användarvänlighet och säkerhet.

 

Mer fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en annan trend som kommer att ha ett stort inflytande på framtidens arbetsplatser, både när det kommer till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

I en undersökning från Telia uppger nästan hälften av företagen med fler än 50 anställda att de planerar att minska sina kontorsytor till följd av att de anställda jobbar hemifrån i allt större utsträckning. Smart belysning, energisnål teknisk utrustning och förnyelsebara energikällor kommer att vara andra hållbarhetsinslag på framtida arbetsplatser.

 

Underlätta arbetet med Blikk

Med Blikks smarta system kan du samla flera av företagets viktiga funktioner på ett och samma ställe. Tidrapportering, projekthantering, uppgiftshantering, fakturering och resursplanering är bara några exempel på sådant som blir lättare med vårt molnbaserade system!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Tips för ökat välmående när du arbetar på distans

Att skapa en trivsam arbetsmiljö hemma kan vara utmanande. Här hittar du tips för att öka ditt välmående när du jobbar hemifrån.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Vad innebär distansarbete för arbetsgivaren?

Hemarbete väntas bli vanligare. Här berättar vi mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på i samband med detta.

Projektplanering

BLOGG

7 tips för en förbättrad trivsel på arbetsplatsen

Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och företagets lönsamhet. Här hittar du sju tips som ökar trivseln på jobbet.