Trender som formar framtidens arbetssätt

I en värld som präglas av snabb teknologisk utveckling är det viktigt att undersöka hur framtida arbetssätt tar form. Här tittar vi närmare på några trender som formar framtidens arbetssätt!

 

Hybrida arbetssätt

När coronapandemin bröt ut var det ungefär hälften av svenskarna som tog med sig kontoret hem, vilket innebar en stor förändring för såväl anställda som arbetsgivare. De flesta som arbetade hemifrån under pandemin tyckte däremot att det fungerade bra och har även fortsatt att göra det efter pandemins slut – men inte i samma utsträckning.

Numera är det många som anammar hybrida arbetssätt, där man kombinerar distansarbete och kontorsarbete. Undersökningar visar att allt fler kandidater tycker att möjligheten till distansarbete är viktigare än en bra chef när de söker jobb. Likaså uppger 66 procent av ledarna att de planerar att förändra företagets kontorsmiljö för att tillmötesgå de nya önskemålen, enligt en undersökning från Microsoft.

Längtan om en önskad flexibilitet formar redan dagens näringsliv och kommer säkerligen att spela en viktig roll i framtidens arbetsplats och rutiner.

 

Digitalisering och automatisering

När de flesta medarbetarna jobbade hemifrån under pandemin krävdes nya digitala lösningar för att samarbete med varandra och hålla effektiva möten, men även underlätta andra aspekter av det dagliga arbetet. Detta påskyndande digitaliseringen hos många företag, vilket varit en lönsam affär!

Undersökningar visar att verksamheter med hög digitaliseringsgrad har bättre lönsamhet. Vi har även sett hur det har hjälpt företag att växa i snabbare takt. Den norrländska byrån Advise North växte exempelvis från 2 till 10 anställda på rekordtid tack vare smart digitalisering.

Idag har många företag kommit en bra bit på vägen i sin digitaliseringensresa, men det finns fortfarande mycket att göra. I en undersökning från Deloitte och MIT uppger 85 procent av företagen att teknologin är viktig för deras framgång. Trots detta känner endast 30 procent att de är digitalt mogna.

I takt med att digitaliseringen intensifieras kommer även rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter att automatiseras, vilket skapar tid för mer värdeskapande och kreative uppgifter.

 

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, eller AI som det också kallas, kommer att ha en stor inverkan på framtidens arbetssätt. Denna teknik kan exempelvis användas för att:

  • Automatisera repetitiva uppgifter
  • Underlätta beslutsfattande genom att analysera stora mängder data
  • Hantera vanliga frågor och underlätta kundsupport med virtuella assistenter
  • Anpassa upplevelser genom att erbjuda rekommendationer baserat på individuella behov och preferenser
  • Underlätta skapandet av texter, bilder och filmer

Hur detta område kommer att utvecklas i framtiden är omöjligt att säga. Många är däremot överens om att framtidens arbetsplatser kommer att involvera en kombination av människor och AI-system som kompletterar varandra för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

Ökat behov av kompetensutveckling

Kombinationen av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens medför många möjligheter, men ställer även stora krav på kompetensutveckling. För att hänga med i utvecklingen krävs det att företag identifierar hur människor och teknik kan komplettera varandra och ge anställda rätt förutsättningar att använda de nya verktygen på bästa sätt.

 

Underlätta vardagen med Blikk

Blikk samlar företagets viktigaste funktioner i ett sömlöst affärsflöde, från försäljning till projektplanering, tidrapportering, fakturering och analys. På så sätt kan du minska administrationen och skapa tid för mer värdeskapande uppgifter!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

5 tips för att skapa en positiv arbetsplats

Genom att etablera en inspirerande företagskultur kan du öka trivseln och prestationen bland dina medarbetare.

Projektmetoder

BLOGG

5 tips för att lyckas med den hybrida arbetsplatsen

Här delar vi med oss av en handfull tips som hjälper dig att skapa en framgångsrik hybrid arbetsplats.

Återgå till arbete - normala rutiner

BLOGG

Rapport: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

59 procent högre vinstmarginal. Det har svenska organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till ledningen.