Fjärrtek effektiviserar sin administration med Blikk

I Öjebyn strax utanför Piteå ligger företaget Fjärrtek som är specialister på fjärrvärme och service av ventiler för energibolag och industriföretag som exempelvis SSAB, SCA och LKAB.

Vi passade på att prata lite med företagets VD och arbetsledare Erik Isaksson om hur de upplevt sin Blikkresa, och hur deras administration har effektiviserats sedan de började använda Blikk.

 – Hej Erik! Vilka problem hade ni innan ni började använda Blikk?

– Innan vi började använda Blikk skrev vi våra fakturaunderlag på papper, och för att hantera våra löner hade vi ett eget tidrapporteringssystem som var webbaserat men som inte hade någon koppling till projekt eller fakturering. Problemet var ofta att jag fick tjata på personalen att skriva tid, dels för att fakturera, och dels för att lönen skulle betalas ut. Sen så kände jag hela tiden på mig att vi ofta missade många timmar som vi aldrig debiterade.

 – Vad var det som gjorde att ni valde Blikk framför något annat system på marknaden?

– Vi gjorde inga större undersökningar innan vi valde Blikk. Visst hade vi kollat lite på andra system, men vi upplevde att de var nog så krångliga för att passa vår verksamhet. Direkt när vi fick en demo av Blikk insåg vi att det inte skulle vara några problem för oss att använda systemet. En en annan fördel var att vi kunde vara med och påverka utformningen, och dessutom hade vi väldigt goda erfarenheter av företaget som ligger bakom Blikk från tidigare uppdrag.

 – På vilket sätt tycker du att Blikk har effektiviserat er verksamhet?

– Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp. Jag använder kanske inte så ofta funktioner såsom rapporter och försäljning, men jag ser ju vilken potential det finns i systemet. Jag använder det som jag behöver för att registrera projekt och fakturera men också planerings/resurs-funktionen. Jag är också övertygad om att vi varje vecka tar betalt för timmar vi aldrig debiterat för tidigare, och det beror mycket på att tidsskrivningen är kopplad till lönen. En funktion som jag tycker är väldigt bra är funktionen med arbetsmoment. Det är perfekt att se hur mycket tid vi lägger ner på varje enskilt moment och sedan kunna jämföra det mot våra kalkyler.

 

Upptäck fördelarna med Blikk!