Uppnå dina mål med enkel projektplanering

Enkel projektplanering

Undersökningar visar att majoriteten av de projekt som påbörjas misslyckas. För att undvika detta krävs det bland annat att du har en tydlig plan för hur de olika momenten ska utföras. Här delar vi med oss av enkla projektplaneringstips som hjälper dig att uppnå dina mål!

 

Många projekt misslyckas

Statistiken talar sitt tydliga språk – majoriteten av de projekt som företag påbörjar misslyckas. De flesta undersökningar som genomförts inom ämnet visar att 50–80 procent av projekten inte levereras i tid, inom budget och med målen realiserade.

I en av undersökningarna, som genomförts av PMI Sverige och KPMG, framgår det exempelvis att åtta av tio projekt misslyckas. Endast 15 procent av de tillfrågade projektledarna uppgav att de är framgångsrika i sin projekthantering.

Enligt siffror från Gallup är det enbart 2,5 procent av alla företag som framgångsrikt implementerar sina projekt till 100 procent. Andra undersökningar pekar på samma tendenser. Problematiken är dessutom densamma för organisationer över hela världen.

Läs mer: Nackdelar med projekt- och resursplanering i Excel

 

Enkel projektplanering som ger resultat

Projektplanering är ett komplext område. Det finns däremot några enkla saker du kan göra för att förbättra planeringen och säkerställa att dina projekt levereras i tid, inom budget och med målen uppfyllda:

 

Sätt upp en projektplan

En bra projektplan lägger grunden för ett lyckat projekt. Planen fungerar likt en karta som leder dig från start till mål och bör bland annat beröra aspekters såsom syfte, målsättning, budget, tidsplan och utförande.

Att göra en detaljerad projektplan kan vara både tids- och energikrävande, vilket gör att en del upplever detta moment som onödigt – man vill hellre kasta sig in och börja jobba direkt. Om du känner likadant inför projektplanen bör du åtminstone göra en förenklad plan. I slutändan är en enkel projektplan bättre än en obefintlig!

Läs mer om hur du gör en projektplan.

 

Visualisera de olika momenten

Genom att visualisera projektets delmoment, antingen på en fysisk tavla med postit-lappar eller en digital uppgiftstavla, kan alla inblandade se vad som behöver göras och fokusera på rätt saker.

För att lyckas med visualiseringen kan du med fördel använda dig av Blikks digitala uppgiftstavlor som enkelt kan anpassas med egna kolumner och uppgiftskort. På så sätt får du en fullständig överblick av egna, delegerade, avslutade och försenade uppgifter. Alla samlade på ett och samma ställe.

Arbetar du i flera parallella projekt kan det finnas uppgifter som är kopplade till många olika uppgiftstavlor. För att få en tydlig överblick av dessa navigerar du till Mina uppgifter.

Mina uppgifter

Du kan även använda vår mobilapp för att få en tydlig överblick av dina uppgifter och status på dessa.

Läs mer: Från kaos till ordning med en aktivitetsplan

 

Delegera uppgifter till rätt medarbetare

Tack vare Blikks uppgiftstavlor blir det också enklare än någonsin att samarbeta med dina teammedlemmar och delegera uppgifter till den eller de som har rätt kompetens och ledig tid. På varje uppgiftskort finns nämligen möjligheten att lägga till medlemmar, som blir aviserade om att de lagts till på en ny uppgift.

Läs mer: Nycklar till bra samarbete på jobbet

Lägg till medlem på uppgiftskort

 

Lägg till slutdatum och tidsestimat

På uppgiftskorten kan du också lägga till slutdatum och tidsestimat. Genom att göra detta vet samtliga inbladade vad som ska prioriteras. För dig som projektledare blir det dessutom enklare att hålla koll på eventuella flaskhalsar som riskerar att leda till förseningar.

Lägg till start och slutdatum på uppgiftskort

 

Stäm av budget och tidsåtgång löpande

I Blikk har du möjlighet att realtids följa det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt den faktiska tidsåtgången i förhållande till tidskalkylen. Genom att kontinuerligt stämma av dessa nyckeltal har du chans att tidigt upptäcka och hantera eventuella avvikelser.

Läs mer: Så gör du en lyckad projektanalys

 

Förbättra projektarbetet med Blikk

Med Blikk får du full kontroll över företagets projekt. Du kan enkelt skapa överskådliga tavlor, listor och uppgifter som gör det enkelt att föra projektet framåt samt följa hur arbetet går enligt den uppsatta tidsplanen. När ett projekt är avslutat finns möjligheten att skapa rapporter som sammanfattar all viktig historik som behövs för att kunna göra en utförlig utvärdering.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektplanering

BLOGG

Så skapar du en resursplan för dina projekt

Här berättar vi hur du gör en resursplan som säkerställer att dina projekt slutförs i rätt tid och inom uppsatt budget.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Tips för en lyckad riskhantering i dina projekt

Alla projekt innehåller risker. Genom att identifiera dessa i ett tidigt skede har du möjlighet att hantera dem på ett bättre sätt.

Projektmetoder

BLOGG

7 tips för en lyckad tidsplanering i dina projekt

Här delar vi med oss av sju konkreta tips som hjälper dig att lyckas med tidsplaneringen i dina kommande projekt.