Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor ett företags vinst är i förhållande till dess omsättning.

Mer om vinstmarginal

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vinst per omsättningskrona

Vinstmarginalen anger hur stor ett företags vinst är i förhållande till dess omsättning. När man beräknar detta nyckeltal sker det innan räntebärande kostnader, d.v.s. skatt, samtidigt som man inte tar hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet. Det innebär att man inte vet hur stor skuldsättningen i bolaget är. Med anledning av detta är vinstmarginalen bäst lämpad för att göra mer övergripande konkurrent- eller marknadsanalyser.

 

Hur räknar man ut vinstmarginalen?

Vinstmarginalen anges alltid i procent och räknas ut på följande sätt:

Formel

Försäljning – kostnad ÷ Försäljning

Exempel

Låt säga att ett företag har sålt produkter för 25 000 kronor. Självkostnaden har varit 20 000 kronor. För att beräkna vinstmarginalen subtraheras först självkostnaderna från försäljningsintäkterna (25 000 kronor – 20 000 kronor = 5 000 kronor). Därefter divideras summan med försäljningsintäkterna (5 000 kronor ÷ 25 000 kronor = 0.2). I detta fall innebär det att vinstmarginalen är 20 procent.

 

Vad är en bra vinstmarginal?

På denna fråga finns det inget generellt svar. Vad som anses vara en bra vinstmarginal kan variera kraftigt mellan olika branscher. I vissa branscher kan 5 procent vara en ansenlig vinstmarginal, medan det inom andra branscher kan krävas en vinstmarginal på 25–30 procent för att den ska anses vara bra.

 

Hur kan man förbättra vinstmarginalen?

Det finns två olika sätt för ett företag att förbättra sin vinstmarginal:

 

  • Öka intäkterna
  • Minska kostnaderna
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.