Vad menas med vinst?

Om ett företags intäkter har varit större än dess kostnader under ett räkenskapsår uppstår en vinst.

Mer om vinst

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur räknar man ut vinsten i ett företag?

För att beräkna vinsten i ett företag används följande formel:

Intäkter – kostnader

Om intäkterna är större än kostnaderna har företaget gjort ett positivt resultat och därmed gått med vinst. Skulle det vara så att kostnaderna är större än intäkterna har företaget gjort ett negativt resultat och därmed gått med förlust.

Exempel

Magnus driver ett aktiebolag som säljer padelrackets. Under räkenskapsåret 2021 hade hans företag intäkter på 1 000 000 kronor och kostnader på 700 000 kronor. Det innebär att Magnus företag har gjort en vinst på 300 000 kronor.

 

Hur ser man ett företags vinst?

Huruvida ett företag har gjort ett positivt eller negativt resultat, det vill säga gått med vinst eller förlust, ser man på sista raden i resultaträkningen.

 

Hur mycket bör ett företag gå med vinst?

På denna fråga finns det inget generellt svar. Inom vissa branscher kan det vara rimligt att göra en vinst på 7 procent, medan det inom andra branscher kan vara mer rimligt att göra en vinst på 30 procent. För en del verksamheter är det inte ens självklart att gå med vinst. Tillväxtbolag brukar exempelvis prioritera tillväxt framför vinst och kan därmed räkna med att göra ett minusresultat i många år. Verksamheten finansieras då av investerare eller lån. De allra flesta företag brukar däremot sträva efter att göra en årlig vinst om minst 2–5%.

 

Hur kan ett företag öka sin vinst?

För att öka sin vinst kan ett företag antingen öka sina intäkter eller minska sina kostnader. Detta kan däremot ske på en mängd olika sätt. Intäkterna kan exempelvis ökas genom prishöjningar eller ökad försäljning. Kostnaderna kan exempelvis minskas genom att förhandla ner priserna från leverantörer.

 

Vad kan ett företag göra med vinsten?

Vinsten i ett företag kan exempelvis användas för att göra nya investeringar. Den kan även sparas för att kunna parera tuffare tider såsom lågkonjunkturer på ett bättre sätt. Aktiebolag som gör vinst kan dessutom välja att dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.