Vad är varukostnad?

Varukostnad är ett begrepp som används för att beskriva de kostnader som uppstår i samband med att ett företag köper in varor.

Mer om varukostnad

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Kostnader för varor

Varukostnad är namnet på de kostnader som uppstår i samband med att ett företag köper in varor. Detta inkluderar dels kostnaden för den faktiska produkten, men även eventuella hemtagningskostnader som frakt och tullavgifter.

 

Hur beräknar man varukostnaden?

För att beräkna varukostnaden behöver man inte enbart ha koll på de produkter som köps in. Man måste även ha koll på värdet av de varor som redan finns i lagret. Därefter adderar man värdet på de produkter som köpts in, för att sedan subtrahera värdet av de varor som finns kvar i lagret vid periodens slut.

Formel

Ingående lager + varuinköp – utgående lager.

 

Hur bokför man varukostnader?

Inom redovisningssammanhang finns det olika sätt att bokföra varukostnader. Ett vanligt tillvägagångssätt är att varuinköp bokförs som en tillgång mot ett varulagerkonto i kontogrupp 14. I samband med att produkten tas ut ur lagret bokförs varukostnaden. Detta sker genom en kreditering i kontogrupp 14 och en debitering i kontogrupp 40-50.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.