Vad är utgående moms?

När ett företag säljer varor eller tjänster ska de addera moms som sedermera redovisas och betalas in till Skatteverket. Denna moms kallas för utgående moms.

Mer om utgående moms

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Företag måste redovisa och betala moms

Moms är en statlig skatt som betalas i samband med handel av varor och tjänster. När man som privatperson köper varor eller tjänster är momsen vanligtvis inkluderad i priset, vilket medför att man sällan behöver tänka på den. Företag är däremot tvungna att redovisa och betala in moms till Skatteverket.

Momsen ska redovisas i en momsdeklaration, vilket antingen ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på hur mycket företaget omsätter.

 

Utgående moms vid försäljning av varor och tjänster

I samband med att ett företag säljer varor eller tjänster till sina kunder gör de ett momspålägg på priset. Och det är alltså detta som kallas för utgående moms. Momsen ska specificeras på det kvitto eller faktura som kunden erhåller. Beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som företaget säljer kan momspålägget vara 6, 12 eller 25 procent.

 

Motsatsen till utgående moms

När ett företag köper in varor eller tjänster förekommer istället något som kallas för ingående moms.

Skillnaden mellan den ingående och utgående momsen avgör om företaget är tvungna att betala eller få tillbaka pengar från staten. Överstiger den utgående momsen den ingående är man tvungen att betala in mellanskillnaden. Om den ingående momsen är större än den utgående får man istället tillbaka mellanskillnaden.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.