Vad är utdelning?

Ett aktiebolag som går med vinst har möjlighet att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare. Detta kallas för utdelning.

Mer om utdelningar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När kan man göra en utdelning?

Ett aktiebolag ägs av en eller flera aktieägare, vare sig det är privat eller börsnoterat. När ett företag som bedrivs med denna företagsform går med vinst, det vill säga har större intäkter än kostnader, finns det möjlighet att dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna.   

 

Hur funkar det med aktieutdelningar?

Huruvida vinsten ska delas ut till aktieägarna eller inte bestäms på ett företags bolagsstämma. Likaså är det ledningsgruppen som beslutar hur mycket pengar som ska delas ut och hur fördelningen ska se ut. Utdelningen sker vanligtvis efter att företagets bokslut är färdigt.

De aktieägare som mottar utdelning är tvungna att betala skatt. Hur hög skatten på utdelningar är kan variera från år till år. Det gäller därför att alltid kontrollera vilka rådande regler som gäller. Vad som kan vara bra att veta är däremot att skatten på utdelning oftast är lägre än skatten på lön. För en aktieägare således utdelningar vara mer fördelaktigt än lön.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.