Vad är en transaktion?

En transaktion uppstår när minst två parter utbyter varor eller tjänster mot betalning.

Mer om transaktioner

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Ett byte mellan två parter

När två parter, antingen företag eller privatpersoner, utbyter varor eller tjänster mot betalning sker en transaktion. Man brukar vanligtvis beskriva transaktioner som ett ekonomiskt flöde av betalningar eller överföringar.

Eftersom transaktioner påverkar ett företags tillgångar, skulder och egna kapital räknas det som en affärshändelse, vilket innebär att de måste bokföras enligt god redovisningssed. Beroende på om det skett en in- eller utbetalning kan transaktionen behöva redovisas på olika konton i kontoplanen.

 

Olika typer av transaktioner

Transaktioner delas vanligtvis in i olika kategorier:

  • Produktionstransaktion – denna typ av transaktioner beskriver var en produkt som sålts kommer ifrån samt var den kommer att användas eller säljas, med andra ord export och import.
  • Fördelningstransaktion – denna typ av transaktioner beskriver det värde som skapas när en produkt fördelas mellan arbetskraft, kapital eller liknande.
  • Finansiell transaktion – denna typ av transaktioner beskriver ökningen av tillgångar eller skulder.

I vissa fall brukar man även prata om övriga transaktioner. Denna typ av transaktioner beskriver exempelvis försäljning av icke-finansiella tillgångar.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.