Vad är täckningsgrad?

Täckningsgrad, eller TG som det också kan benämnas, är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget. Med täckningsbidraget avses den summa av försäljningsintäkterna som återstår efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Mer om täckningsgrad

För dig som önskar mer djupgående information:

 

TG – ett viktigt nyckeltal för den egna verksamheten

Täckningsgrad är ett nyckeltal som huvudsakligen används för att analysera den egna verksamheten. Genom att beräkna företagets täckningsgrad får du en bättre förståelse för hur stor andel av varje hundralapp som blir kvar för att täcka rörelsekostnader och räntor.

En hög täckningsgrad tyder på ett gott kassaflöde och god avkastning, medan en låg TG tyder på det motsatta. För att stärka täckningsgraden kan man exempelvis försöka hitta sätt att öka omsättningen eller minska kostnaderna.

 

Vad är en bra täckningsgrad?

Vad som anses vara en bra täckningsgrad kan såklart variera från bransch till bransch. Generellt sett brukar däremot en TG omkring 30 procent anses vara bra.

 

Täckningsgrad – formel

För att beräkna täckningsgraden används följande formel:

Täckningsbidrag ÷ omsättning x 100 = TG i %

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.