Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag, eller TB som det också kan benämnas, är ett nyckeltal som används för att beräkna hur mycket en specifik produkt bidrar till att betala de kostnader som är gemensamma för samtliga produkter. Enkelt uttryckt är det alltså den summa av försäljningsintäkterna som återstår efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Mer om täckningsbidrag

För dig som önskar mer djupgående information:

 

TB – ett viktigt nyckeltal för produkt- och tjänsteföretag

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som används för att beräkna hur mycket specifika produkter bidrar till att betala de kostnader som är gemensamma för alla produkter. Med andra ord är det viktigt för att bilda sig en bättre uppfattning om hur lönsam enskilda varor är att tillverka.

Detta nyckeltal kan däremot vara till nytta även för tjänsteföretag. Genom att beräkna TB för olika tjänster är det möjligt att få en bättre uppfattning om prissättningen på de fakturerbara timmarna är tillräckligt höga för att täcka företagets samkostnader.

 

Räkna ut täckningsbidrag

För att beräkna täckningsbidraget används följande formel:

Intäkt – särkostnad = TB

För att beräkna det totala täckningsbidraget (TTB), det vill säga summan av företagets samtliga produkters täckningsbidrag, används följande formel:

Täckningsbidrag x försäljningsvolym = TTB

 

Täckningsbidrag – exempel

Erik säljer fotbollar för 200 kr styck. Särkostnaden för varje fotboll är 140 kr. Hans täckningsbidrag per fotboll uppgår då till:

200 kr – 140 kr = 60 kr

Under räkenskapsåret lyckades Erik sälja 2000 fotbollar. Hans totala täckningsbidrag uppgår då till:

(200 kr x 2000) – (140 kr x 2000) = 400 000 kr – 280 000 = 120 000 kr

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.