Vad är sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal som används för att beräkna hur mycket av ett företags kapital som lånas ut av dess ägare eller långivare. För att beräkna sysselsatt kapital subtraherar man företagets totala tillgångar med de räntefria skulderna.

Mer om sysselsatt kapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Ett ekonomiskt nyckeltal

Sysselsatt kapital är ett ekonomiskt nyckeltal som anger hur mycket av ett företags kapital som lånas ut av dess ägare eller långivare såsom banker. Företagsägare som lånar ut kapital ersätts vanligtvis med utdelningar medan banker och andra långivare erhåller ränta.

 

Hur räknar man ut sysselsatt kapital?

Ett företags sysselsatta kapital består av balansräkningens totala tillgångar minus räntefria skulder. Formeln ser ut följande sätt:

Totala tillgångar – Räntefria skulder = Sysselsatt kapital


Relaterade ord: Balansräkning, Kapital, Långivare, Skuld, Utdelning


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.