Vad är successiv vinstavräkning?

Successiv vinstavräkning är en redovisningsmetod som innebär att intäkterna redovisas i takt med att ett uppdrag färdigställs, istället för när det slutfört. Denna metod används framförallt av företag som utför tjänster som sträcker sig över en lång tidsperiod.

Mer om successiv vinstavräkning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur fungerar successiv vinstavräkning?

En del företag väljer att tillämpa successiv vinstavräkning vid bokföringen. Det innebär i korta drag att pågående uppdrag redovisas som upplupna intäkter istället för att redovisas vid ett och samma tillfälle, när uppdraget har slutförts.  

 

När bör successiv vinstavräkning användas och inte?

Successiv vinstavräkning är särskilt lämpat för företag som genomför stora arbeten över långa tidsperioder, exempelvis bygg- och entreprenadföretag. Genom att tillämpa denna metod kan företagen nämligen redovisa sina intäkter i resultaträkningen löpande, i takt med att kostnader uppstår, vilket gör att resultatet blir jämnare och speglar verkligheten på ett mer rättvist sätt.

Företag som genomför kortare uppdrag och fakturerar för material och arbetstimmar när uppdraget slutförts, har inget att vinna på att tillämpa successiv vinstavräkning.

 

Alternativ till successiv vinstavräkning

Om successiv vinstavräkning inte kan eller bör tillämpas finns det andra redovisningsmetoder som kan vara bättre lämpade. En av de metoder som kan användas istället är färdigställandemetoden, vilket innebär att det löpande arbetet redovisas som varulager. När fakturorna skapas och skickas ut bokförs sedermera intäkterna.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.