Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Mer om soliditet

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Ett ekonomiskt nyckeltal

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan ett företags egna och totala kapital, det vill säga hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte utgörs av eget kapital kan exempelvis vara finansierade med lån.

 

Vill man ha en hög eller låg soliditet?

Ju mer eget kapital ett företag har, desto högre och bättre är deras soliditet. Ett företag som har en soliditet på 100 procent är uteslutande finansierat med eget kapital, medan ett företag som har en soliditet på 0 procent inte har något eget kapital överhuvudtaget.

 

Vad är en hög respektive låg soliditet?

Vad som anses vara en hög respektive låg soliditet kan variera från bransch till bransch. Enligt statistik från SCB har konsultverksamheter högst genomsnittlig soliditet, medan fastighetsbolag, hotell och restauranger tillhör de med lägst genomsnittlig soliditet. Anledningen till detta är huvudsakligen att företag inom dessa branscher behöver göra stora investeringar och därav är mer skuldsatta.

 

Soliditet – formel

För att beräkna ett företags soliditet använder man följande formel:

(Justerat eget kapital / totalt kapital) x 100 = Soliditet

 

Varför är soliditeten viktig?

Soliditeten kan ses som ett mått på ett företags betalningsförmåga på lång sikt. En hög soliditet gör det bland annat enklare att hantera lågkonjunkturer och andra utmaningar som företag kan stöta på. Det kan även medföra att man har enklare att få lån eller krediter.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.