Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som används för att beräkna förhållandet mellan skulder och eget kapital inom ett företag.

Mer om skuldsättningsgrad

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Förhållande mellan skulder och eget kapital

Skuldsättningsgrad är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan skulder och eget kapital. Det kan omfatta både företag, privatpersoner och privata hushåll, men här kommer vi huvudsakligen att fokusera på det förstnämnda.

I korta drag kan man säga att skuldsättningsgraden beskriver ett företags finansiella styrka. Ju mindre skuldsättningsgrad ett företag har, desto bättre är deras finanser. En låg skuldsättningsgrad betyder nämligen att bolagets eget kapitalet är högt i förhållande till andelen lånade pengar, vilket tyder på en hög soliditet.

 

Hur beräknar man skuldsättningsgraden?

För att räkna ut ett företags skuldsättningsgrad använder man sig av följande formel:

Skulder ÷ Eget kapital = Skuldsättningsgrad

 

Hur minskar man sin skuldsättningsgrad?

Företag som har en hög skuldsättningsgrad kan minska den genom att minska sina skulder eller öka det egna kapitalet.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.