Vad är rörliga kostnader?

Rörliga kostnader avser kostnader som varierar med tillverknings- eller försäljningsvolymen.

Mer om rörliga kostnader

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Rörliga kostnader i ett företag

I näringsverksamheter uppkommer kostnader i samband med att resurser förbrukas. Beroende på vilka resurser som förbrukas och under vilka omständigheter det sker, kan kostnaderna delas in i olika kategorier. Med rörliga kostnader avses kostnader som varier beroende på ett företags tillverknings- eller försäljningsvolym.

Låt säga att en tillverkande industri ökar produktionstakten. Det medför således att deras rörliga kostnader ökar. Om de däremot minskar tillverkningen minskar också deras rörliga kostnader.

 

Exempel på rörliga kostnader

Vad som utgör rörliga kostnader kan variera mellan olika branscher. För ett företag verksamma inom snickeribranschen kan rörliga kostnader utgöras av trävaror, medan det i ett taxibolag kan utgöras av drivmedel.

 

Olika typer av rörliga kostnader

Rörliga kostnader kan även delas in i olika underkategorier:

  • Proportionellt rörliga kostnader = Kostnader som ökar och minskar med verksamhetsvolymen
  • Progressivt rörliga kostnader = Kostnader som ökar snabbare än verksamhetsvolymen
  • Degressivt rörliga kostnader = Kostnader som ökar långsammare än verksamhetsvolymen

 

Motsatsen till rörliga kostnader…

…kallas för fasta kostnader. Precis som namnet antyder är dessa kostnader konstanta och förändras alltså inte på grund av faktorer som tillverkade enheter eller sålda produkter.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.