Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är en redovisningsterm som används för att beskriva det kapital ett företag binder upp i den löpande verksamheten. För att beräkna rörelsekapitalet subtraherar man omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna.

Mer om rörelsekapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Rörelsekapital – ett viktigt nyckeltal för kassaflödet

Rörelsekapitalet är bland annat ett viktigt nyckeltal för att bilda sig en uppfattning om företagets kassaflöde samt göra kassaflödesanalyser.

Ett positivt rörelsekapital är vanligtvis synonymt med ett bra kassaflöde och en god finansiell ställning, medan ett negativt rörelsekapital är tecken på det motsatta. Företag med ett sämre kassaflöde har svårt att täcka kostnaderna för den dagliga verksamheten och kan därav bli tvungna att låna pengar eller sälja tillgångar såsom kundfordringar för att ha råd att hålla verksamheten flytande.

 

Vad är ett bra rörelsekapital?

En tumregel är att rörelsekapitalet bör ligga mellan 1,2–2 för att anses som bra. Ett rörelsekapital som understiger 1 är negativt.

 

Rörelsekapital – formel

För att beräkna rörelsekapitalet används följande formel:

Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder = rörelsekapital

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.