Vad är en resultatrapport?

En resultatrapport är en sammanställning över ett företags intäkter, kostnader och resultat under en specifik period. Uppgifterna hämtas från företagets redovisning.

Mer om resultatrapporter

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad är syftet med en resultatrapport?

Precis som namnet antyder används en resultatrapport för att få en bättre översikt av ett företags resultat under en specifik period, vare sig det handlar om en månad, ett kvartal eller ett halvår. En av de stora fördelarna med denna typ av rapport är att den kan tas ut och avse vilken period som helst, till skillnad från exempelvis en resultaträkning, som alltid avser ett specifikt räkenskapsår.  

 

Hur läser man av en resultatrapport?

Resultatrapportens uppgifter hämtas från ett företags redovisning och visar en sammanställning av intäkter (kontoklass 3), kostnader (kontoklass 4-8) och resultat. Eftersom resultatrapporten alltid är uppställd i kontonummerordning hamnar intäkterna högst upp, följt av kostnaderna och resultatet.

Om intäkterna är större än kostnaderna har företaget gjort ett positivt resultat under den valda perioden, vilket innebär att det gått med vinst. Skulle det däremot vara så att kostnaderna är större än intäkterna har företaget gjort ett negativt resultat, vilket innebär att det gått med förlust.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.