Vad är en resultaträkning?

Resultaträkningen ingår i ett företags bokslut och består av en sammanställning av resultatkontona i bokföringen.

Mer om resultaträkningar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Resultaträkning – en del av bokslutet

I slutet av varje räkenskapsår måste den som bedriver en näringsverksamhet upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning. Bokslutet består av en balans- respektive resultaträkning. Årsredovisningen kompletteras även med förvaltnings- och revisionsberättelse.

 

Vad innehåller en resultaträkning?

I korta drag innehåller resultaträkningen en sammanställning av företagets intäkter och kostnader under en specifik räkenskapsperiod. Genom att göra en sådan sammanställning har man möjlighet att utläsa företagets resultat för perioden. Med andra ord om man har gått med vinst eller förlust.

Om företagets intäkter är högre än kostnaderna går man med vinst. Om kostnaderna överstiger intäkterna går man med förlust.

Resultaträkningen är tänkt att ge en översiktsbild av företagets intäkter, kostnader och resultat, varpå intäkterna och kostnaderna i regel presenteras per kategori. Det innebär även att en del poster kan slås ihop.

Det finns ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut. Beroende på företagets storlek och verksamhet kan den således innehålla olika poster. Några av de vanligaste posterna inkluderar däremot:

 

  • Intäkter
  • Kostnader
  • Rörelseresultat (intäkter – kostnader)
  • Resultat efter finansiella poster (finansiella intäkter – finansiella kostnader)
  • Skatt
  • Årets resultat
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.